Snauwschepen Painting depicting ships of the Middelburgse Commercie Compagnie by artist Engel Hoogerheyden from Middelburg (1740-1807). Oil on canvas, 111×245,5 cm. Stadhuiscollectie Middelburg, inv.nr 65.van de Middelburgsche Commercie Compagnie - Engel Hoogerheyden

Slavenhandel MCC

De handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen was de ‘core business’ van de MCC, de Middelburgse Commercie Compagnie. Het archief van de MCC is door de UNESCO uitgeroepen tot ‘Memory of the World’.

De handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen was de ‘core business’ van de MCC, de Middelburgse Commercie Compagnie. Van 1732 tot 1807 kocht de MCC 31.095 tot slaaf gemaakte Afrikanen met de bedoeling hen te verkopen in West-Indië. Het archief van de MCC wordt beheerd door het Zeeuws Archief en staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Werelderfgoed

De documenten in het archief van de MCC brengen de slavenhandel minitieus in beeld. Deze gedetailleerdheid en daarnaast de compleetheid en de goede conditie van het archief hebben de UNESCO doen besluiten het archief van de MCC op de werelderfgoedlijst voor documentaire werken te plaatsen. Sinds mei 2011 is het archief van de MCC opgenomen in het Memory of the World Register.

Trans-Atlantische slavenhandel of driehoekshandel

Hoe ging de handel in zijn werk? In Afrika ruilde de MCC goederen tegen tot slaaf gemaakte Afrikanen. De Afrikanen werden over de Atlantische Oceaan vervoerd en verkocht in West-Indië aan handelaren en plantage-eigenaren. Met de producten van de plantages, veelal suiker, tabak en cacao, zeilden de schepen van de MCC terug naar Zeeland. Deze vorm van slavenhandel wordt trans-Atlantische slavenhandel of driehoekshandel genoemd.

Wereldwijd een zeldzame bron

Van de slavenreizen hield de MCC schip voor schip en reis voor reis een afzonderlijke administratie bij. Boekhouding, scheepsjournalen en correspondentie. In het archief van de MCC is deze uiterst gedetailleerde administratie van de slavenhandel vrijwel volledig en intact aanwezig. Dat maakt dit archief wereldwijd tot een uiterst zeldzame bron.

Digitalisering in 2015 voltooid

Het Zeeuws Archief wil het complete archief van de MCC digitaliseren en daarna online publiceren. Dankzij de steun van Metamorfoze, Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed, wordt deze wens verwezenlijkt. Het digitaliseringsproject is in juni 2012 van start gegaan. De eerste gedigitaliseerde archiefstukken waren in 2014 reeds online toegankelijk. Het digitaliseringsproject zal naar verwachting in het najaar van 2015 worden voltooid.

Blog MCC Slavenreis de Eenigheid

Om een groot publiek te kunnen laten kennis nemen van het archief van de MCC presenteert het Zeeuws Archief de archiefstukken van één van de 113 bewaard gebleven slavenreizen in de vorm van een blog. Het gaat om de slavenreis die het schip de Eenigheid in de jaren 1761-1763 maakte. Deze driehoeksreis ging naar West-Afrika en het Caraïbisch gebied.

Gedurende anderhalf jaar, van 1 oktober 2013 tot en met 26 maart 2015 konden bezoekers van de site de gebeurtenissen aan boord van de Eenigheid van dag tot dag volgen. Meer dan 50.000 belangstellenden uit de hele wereld hebben dat gedaan.

De blog met interactieve kaart kan worden geraadpleeg in het Nederlands en in het Engels. Alle van de 452 dagen durende reis zijn gepubliceerd.

Educatieve website

Naast de blog heeft het Zeeuws Archief een educatieve website ontwikkeld voor docenten van het primair en voortgezet onderwijs. De educatieve website Slavenreis van de Eenigheid is tweetalig en biedt lessen en onderzoeksopdrachten.

Nationale herdenking in 2014

In 2014 heeft de landelijke herdenking van 200 jaar afschaffing van de slavenhandel door Nederland plaats gehad in Middelburg.

University College Roosevelt

University College Roosevelt te Middelburg heeft gedurende twee semesters aandacht besteed aan het archief van de MCC. In twee ‘research seminars’, onderdeel uitmakende van het programma geschiedenis (history track) van de faculteit Arts & Humanities, hebben studenten kennis gemaakt met archiefonderzoek, een onderzoeksonderwerp gedefinieerd en hun eigen onderzoek uitgevoerd in het archief van de MCC.

Slavenschip in beeld