Zeeuwse emigranten

Veel Zeeuwen trokken in de 19e en 20e eeuw naar het buitenland om zowel godsdienstige als economische redenen. Een groot aantal emigranten of ‘landverhuizers’ vestigde zich in de Verenigde Staten.