Zeeuws Archief in dialooggroep slavernijverleden

De komende tijd start een ‘adviescollege dialooggroep slavernijverleden’ een reeks gesprekstafels over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, is een van de zes leden.

Het doel van de gesprekken is gericht op verbinding en een bredere erkenning van dit gedeelde verleden. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer laten weten. In 2021 levert deze dialooggroep een rapport met bevindingen op aan de minister van BZK.

Tijdens de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij vandaag op 1 juli 2020 in Amsterdam in het Oosterpark bij het nationaal monument Nederlands slavernijverleden heeft Minister Van Engelshoven van OCW verwezen naar het adviescollege dialooggroep slavernijverleden.

De samenstelling van de dialooggroep is als volgt:

1. Voorzitter: de heer F.M.d.l.S. (Frits) Goedgedrag
2. de heer E.S. (Edgar) Davids;
3. mevrouw mr. L.Y. (Lilian) Gonçalves-Ho Kang You;
4. mevrouw dr. J.L. (Hannie) Kool-Blokland;
5. de heer I. G. L. E. (Glenn) de Randamie (Typhoon);
6. de heer R. R. (Ruben) Severina.

Verkoop van mensen op 19 augustus 1762. Veiling van slaafgemaakten door de MCC in de kolonie Essequibo, Guyana. Zeeuws Archief, Archief MCC, inventarisnummer 393.3, scannummer 17.

Het Zeeuws Archief beheert het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), een onderneming die zich in de 18e eeuw toelegde op de trans-Atlantische handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen. Sinds 2011 is het archief van de MCC opgenomen in UNESCO’s Memory of the World Register.
Lees meer over het archief van de MCC.

Zie ook het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.