Hergebruik onze collectie

De Nederlandse overheid stimuleert (her)gebruik van nationaal erfgoed. Het Zeeuws Archief stelt zoveel mogelijk openbare bestanden in digitale vorm vrij beschikbaar.

Het Zeeuws Archief beheert archieven en collecties van het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeenten Kapelle, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen (e-Depot), Veere en Vlissingen, het waterschap Scheldestromen en van instellingen, verenigingen, bedrijven en families.

In totaal beheert het Zeeuws Archief 34 kilometer papieren archief. Minder dan 1% daarvan is inmiddels gedigitaliseerd en als scan beschikbaar.

Gedigitaliseerd

Open data

Open data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen. Bij overheden gaat het om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, die bekostigd is uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak. Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden.

Open data zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars en niet voor eindgebruikers of individuele stamboomonderzoekers. Met behulp van open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe applicaties ontwikkeld worden of grootschalige statistische analyses worden uitgevoerd.

Het Zeeuws Archief biedt zijn toegangen (archiefinventarissen) op archieven en collecties aan in vier categorieën:

  1. Archieftoegangen
  2. Nadere toegangen – oftewel delen van archiefinventarissen die nader toegankelijk zijn gemaakt, vaak gaat het om persoonsgegevens
  3. Nadere toegangen per inventarisnummer
  4. Collecties – beschrijvingen van afbeeldingen in verschillende collecties

Open data sets

Bekijk het overzicht van alle open data sets van het Zeeuws Archief en download de sets van jouw keuze.

/onderzoek-het-zelf/archief/