Onderzoek doen - slavenhandel & het archief van de MCC

Wie onderzoek wil doen naar trans-Atlantische slavenhandel in de 18e eeuw kan terecht in het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). Dit archief is volledig gedigitaliseerd en online te raadplegen.

Logo in de stijl van het VOC-logo, met de in elkaar grijpende letters V, C en C, en daaronder een grote letter M.

Archief van de MCC

Open de archiefinventaris en kies voor Inventaris

www.zeeuwsarchief.nl

Overigens bevat het archief tevens een schat van informatie over andere maritieme onderwerpen zoals: scheepsbouw, handelsgoederen, rederijen op Europese bestemmingen, internationale netwerken.

De inventaris is als volgt opgebouwd:

  1. Algemeen bestuur – o.a. vergaderingen, brieven correspondenten
  2. Het bedrijf – o.a. uitreding van de schepen inclusief driehoeksreizen
  3. De boekhouding – o.a. uitgifte aandelen, boekhouding

Niet in het archief

Wat vind je niet in het archief? Het archief van de MCC is een financiële administratie, het is in de eerste plaats een verantwoording van de gemaakte kosten. Dat betekent dat de stem van de slaafgemaakte er niet in te vinden is. Ook namen of andere persoonsgegevens van slaafgemaakten werden niet geregistreerd. Wel gedocumenteerd zijn de omstandigheden waarin zij werden vervoerd, de situatie aan boord van de schepen, de verkoop van de slaafgemaakten evenals de namen van de kopers en of de plantages.

Wereldkaart met gegevens over driehoeksreizen en retourreizen van de MCC.

MCC in jaartallen

De MCC werd in 1720 opgericht en reedde in 1732 de eerste slavenhandels- of driehoeksreis uit. Na 1755 legde het bedrijf zich vrijwel geheel toe op de trans-Atlantische slavenhandel. De laatste reis werd uitgereed in 1802 maar zou niet worden voltooid. Door de Vierde Engelse Oorlog en de Napoleontische oorlogen werd de handel eerst zwaar belemmerd en tenslotte onmogelijk gemaakt. De abolitionisten wonnen terrein en in 1814 schafte ook Nederland de slavenhandel af. De MCC richtte zich voortaan op de bouw van schepen voor derden. In 1889 werd het bedrijf officieel beëindigd.

Archief van de MCC

De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) legde zich in de tweede helft van de 18e eeuw toe op de driehoekshandel tussen Middelburg, de kust van West-Afrika en de Caraïben. Deze vorm van mensenhandel, waarbij Afrikanen werden verkocht in de Caraïben, heet ook wel driehoekshandel of trans-Atlantische slavenhandel. Het archief van de MCC is bewaard gebleven. Het is wereldwijd een unieke bron van informatie en is daarom geplaatst op UNESCO’s werelderfgoedlijst voor documentaire werken, in  het Memory of the World-Register.