Nederlandse staat volgt advies Dialooggroep en biedt excuses aan voor slavernijverleden

Premier Mark Rutte heeft namens de Nederlandse staat gisteren, 19 december 2022, excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Daarmee reageert het kabinet op het advies dat de Dialooggroep vorig jaar uitbracht. Directeur van het Zeeuws Archief, Hannie Kool-Blokland, is lid van de Dialooggroep.

Een man staat achter een spreekgestoelte en kijkt naar de mensen (buiten beeld) die hij toespreekt.
Minister-president Mark Rutte tijdens zijn toespraak in het Nationaal Archief, 19 december 2022.

De minister-president sprak de excuses uit in het Nationaal Archief in Den Haag, in aanwezigheid van veel vertegenwoordigers van belangengroepen, de leden van de dialooggroep en vertegenwoordigers van het Caribisch deel van het Koninkrijk (de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en Suriname.

Het kabinet omschreef het slavernijverleden als misdaad tegen de menselijkheid. Rutte: “Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. Als een misdadig systeem, dat wereldwijd onnoemelijk veel mensen onnoemelijk veel en groot leed heeft gebracht”.

Verder erkende de premier dat er in Nederland sprake is van institutioneel racisme dat voortkomt uit het slavernijverleden. De slavernij omschreef hij als “groot leed dat doorwerkt in de levens van mensen hier en nu”.

Historische dag

Het uitspreken van de excuses waren voor velen een historisch en emotioneel moment. Hannie Kool-Blokland was als lid van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden aanwezig bij de toespraak: “Het was gisteren een historische dag. De woorden van de minister president waren goed, en de erkenning van het leed dat slavernij heeft veroorzaakt, is een belangrijke stap voorwaarts. Het uitspreken van de excuses is de eerste stap in de lange dialoog waarin erkenning – excuses – en herstel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Belangrijk waren dan ook de woorden van Rutte dat dit niet het eindpunt betekende,  maar slechts het begin.  Er werd gisteren geen punt gezet, maar een komma.”

2023

De excuses zijn uitgesproken aan het begin van een jaar waarin nog meer stilgestaan gaat worden bij het slavernijverleden. In 2023 is het 160 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige koloniën officieel werd afgeschaft en 150 jaar dat dat ook in de praktijk gebeurde.

Een man met een filmcamera op zijn schouder en twee vrouwen staan in het gangpad van een depot met archiefkasten. Op de kasten liggen papieren.

Waarvoor maakt de regering excuses?

Bekijk op de website van NPO Start, vanaf 05:20 minuut, het nieuwsitem 'Schuld of verantwoordelijkheid? Waar bieden we excuses voor aan?' van het actualiteitenprogramma EenVandaag. Directeur Hannie Kool-Blokland geeft uitleg over de stukken en de trans-Atlantische slavenhandel.

www.npostart.nl

Kabinetsreactie op rapport Dialooggroep

Lees via de website van de Tweede Kamer de volledige kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden 'Ketenen van het verleden'.

www.tweedekamer.nl

Toespraak premier

Beluister en bekijk de toespraak van minister-president Mark Rutte over het slavernijverleden van 19 december 2022 via de website van de Rijksoverheid.

www.rijksoverheid.nl
Logo in de stijl van het VOC-logo, met de in elkaar grijpende letters V, C en C, en daaronder een grote letter M.

Middelburgse Commercie Compagnie

Het Zeeuws Archief beheert het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie, een onderneming die zich in de 18e eeuw richtte op trans-Atlantische slavenhandel. Lees meer

/onderzoek-het-zelf/trans-atlantische-slavenhandel/