Na Brazilië zette hij Domburg op de kaart

Het leven van Cornelis Goliath ontrafeld