Slavenreis van de Eenigheid (1761-1763) als blog

Wat gebeurde er aan boord van een slavenschip? Het Zeeuws Archief maakte een blog over de reis van het MCC-schip de Eenigheid uit de jaren 1761-1763. Aan de hand van de authentieke archiefstukken kan de reis van dag tot dag worden gevolgd.

De reis van de Eenigheid is te volgen via een interactieve kaart en tijdlijn. Per dag wordt het verhaal van die dag verteld aan de hand van de archiefstukken: het logboek bijgehouden door de opperstuurman, de brieven die de kapitein aan de directeuren stuurde, het journaal van de opperchirurgijn, de verklaringen afgelegd door de scheepsraad, de brieven van correspondenten, et etc.

Om een beeld te krijgen van het schip werd op basis van de archiefgegevens een 3D-reconstructie van het schip gemaakt, evenals reconstructies van de lengte- en dwarsdoorsnede. De grote hoeveelheid informatie uit de archiefstukken is inzichtelijk gemaakt met infographics.

Bezoek de blog MCC Slavenreis de Eenigheid

Onderwijsmaterialen

Lessen en werkbladen in PDF-formaat, gerelateerd aan het blog over de slavenreis van de Eenigheid, bestemd voor primair en voortgezet onderwijs

/themapagina/slavenreis-van-de-eenigheid/

Archief van de MCC

De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) legde zich in de tweede helft van de 18e eeuw toe op de driehoekshandel tussen Middelburg, de kust van West-Afrika en de Caraïben. Deze vorm van mensenhandel, waarbij Afrikanen werden verkocht in de Caraïben, heet ook wel driehoekshandel of trans-Atlantische slavenhandel. Het archief van de MCC is bewaard gebleven. Het is wereldwijd een unieke bron van informatie en is daarom geplaatst op UNESCO’s werelderfgoedlijst voor documentaire werken, in het Memory of the World-Register.

Bereik van de blog

Het Zeeuws Archief lanceerde de blog op 1 oktober 2013, precies 252 jaar nadat de Eenigheid vertrok uit Nederland. Na anderhalf jaar, de gemiddelde duur van een driehoeksreis, werd op 28 maart 2015 de laatste dag van de reis gepubliceerd.

De blog bereikte in die anderhalf jaar ruim 52.000 bezoekers die op de voet konden volgen hoe de kapitein van de Eenigheid handel dreef. De kapitein ruilde aan de kust van West-Afrika handelsgoederen tegen 326 mensen, waarvan er 33 tijdens de reis overleden. De 294 overlevenden verkocht hij aan plantagehouders in de Caraïben. De reis leverde de MCC een winst van 13.320 gulden op, omgerekend naar vandaag zo’n 137.725 euro.

VN Mensenrechtenraad

Op uitnodiging van de Verenigde Naties gaf het Zeeuws Archief in maart 2015 een presentatie over het archief van de MCC en de blog over de slavenreis van de Eenigheid tijdens de 28e sessie van de Mensenrechtenraad in Genève.