Vrienden van het Zeeuws Archief

Vrienden geven het Zeeuwse verleden toekomst

Naar beneden scrollen

Het Zeeuws Archief bewaart en beheert belangrijke bronnen over de Zeeuwse geschiedenis én maakt ze voor iedereen gratis toegankelijk. De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief ondersteunt het archief daar waar mogelijk.

Het rekeningnummer van de stichting Vrienden van het Zeeuws Archief: IBAN: NL 18 INGB 0004 391953

Lees 'n Zee van Tijd (ca 6x p.j.) met nieuws over het verleden