Herdenking afschaffing slavenhandel

Nederland herdacht in 2013 de afschaffing van de slavernij in 1863. Zo’n 50 jaar eerder, in 1814, schafte Nederland de Trans-Atlantische slavenhandel af. In 2014 wordt ook deze donkere bladzijde uit onze geschiedenis herdacht, met een officieel programma in Zeeland en de nationale herdenking op 14 juni 2014 in Middelburg.

Logo Herdenking Afschaffing Slavenhandel

Veel Zeeuwen waren via particuliere handelsondernemingen als de West-Indische Compagnie en de Middelburgse Commercie Compagnie betrokken bij de slavenhandel.

De geschiedenis van de slavenhandel moet onderdeel worden van ons collectieve geheugen op een manier die recht doet aan datgene wat gebeurd is. Om meer begrip tot stand te brengen tussen Nederlanders en nakomelingen van tot slaaf gemaakte mensen, nu en in de toekomst. Maar ook om moderne mensenhandel en slavernij tegen te gaan.

We herdenken de afschaffing van de slavenhandel in 1814 aan de hand van beelden, debat, inzichten en persoonlijke verhalen. De activiteiten zijn het hele jaar door, met de meeste in de maand juni, op en rond de nationale herdenking van 14 juni 2014 in Middelburg.

Volg de updates over het herdenkingsprogramma hier, maar ook op facebook en twitter via #slavenhandel2014

De volgende organisaties zijn betrokken bij de herdenking (alfabetische volgorde):
Gemeente Middelburg, Gemeente Veere, Gemeente Vlissingen, MuZeeum Vlissingen, NiNsee, Provincie Zeeland, Roosevelt Study Center, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Stichting herdenking slavernijverleden 2013, Stichting Monument Middelburg, University College Roosevelt, Zeeuws Archief, Zeeuwse Bibliotheek en Zeeuws Museum.