Gang in het depot met aan weerszijden stellingkasten die opengedraaid kunnen worden.

Dienstverlening op maat

Voor derden voert het Zeeuws Archief projecten uit waarbij expertise in archiveren onmisbaar is.

Het Zeeuws Archief werkt in opdracht aan projecten rondom selectie, het toegankelijk maken, digitalisering, conserveren en verpakken van archieven. Uitgangspunt hierbij is dat de archieven uiteindelijk aan het Zeeuws Archief worden overgebracht of in bruikleen worden gegeven.

In opdracht van Regionale Historische Centra en andere archiefdiensten voert het Zeeuws Archief digitaliseringsprojecten uit in het programma Metamorfoze van de Koninklijke Bibliotheek en het Ministerie OCW. Het Zeeuws Archief heeft sinds 2005 een verregaande expertise opgebouwd in het digitaliseren volgens hoge standaarden.

Vormen van dienstverlening

  • Depotverhuur. Verhuur van depotruimte in het Zeeuws Archief te Middelburg.
  • Conserveren. Het Zeeuws Archief verzorgt op verzoek een onderzoek naar de bewaaromstandigheden van archieven en collecties. Gekeken wordt naar de klimatologische en hygiënische omstandigheden van de betreffende depotruimte(n). Voor archieven die worden overgebracht naar het Zeeuws Archief kan het Zeeuws Archief de materiële verzorging en kleine herstelwerkzaamheden uitvoeren.
  • Archiefbewerking. Voor archieven die worden overgebracht naar het Zeeuws Archief kan het Zeeuws Archief adviseren over het verbeteren van de toegankelijkheid. Eventueel kan het Zeeuws Archief deze werkzaamheden ook uitvoeren.
  • Digitaliseren. Sommige archiefstukken zijn zo bijzonder dat een scan of digitale reproductie gewenst is. Het Zeeuws Archief maakt scans van hoge kwaliteit.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem gerust contact op met Hanneke van Aalst en haar team

Stuur een mail