Handleiding voor docenten

Het Zeeuws Archief maakt het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie voor een groot publiek toegankelijk door de documenten te scannen en online beschikbaar te stellen. Om na te gaan wat er precies gebeurde aan boord van een slavenschip, heeft het Zeeuws Archief de reis van één schip, de Eenigheid, helemaal uitgezocht. Deze reis wordt op een toegankelijke en hedendaagse manier gepresenteerd: via een weblog.

Van oktober 2013 tot en met maart 2015 is elke dag verslag gedaan uit de scheepslogboeken van het slavenschip de Eenigheid (1761-1763) via het weblog MCC Slavenreis d’Eenigheid. Het weblog blijft beschikbaar voor raadpleging en onderzoek.

Een deel van het totale project over de reis van het schip de Eenigheid, bestaat uit een educatieve component, webbased en multifunctioneel, primair gericht op de bovenbouw van het primair onderwijs (10-12 jaar) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (12-14 jaar).

Dit educatieve onderdeel richt zich op scholen in Nederland maar is ook toegankelijk voor scholen in andere delen van de wereld omdat alle teksten tweetalig worden aangeboden: in het Engels en in het Nederlands. Via e-twinning kunnen scholen in verschillende landen met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen.

De onderstaande handleiding is bedoeld voor docenten die het onderwijsproject in de klas willen gebruiken.

Handleiding voor docenten

Les 1

Les 2

Les 3

Les 4

Les 5

Les 6

Extra of verdiepingslessen