Lessuggesties

Combinatie met bezoeken aan erfgoedinstellingen

In Nederland, en wellicht ook in andere landen in de wereld, kan deze digitale lessencyclus heel goed gecombineerd worden met een fysiek bezoek aan een archief of een museum waar zich documenten en voorwerpen bevinden die een relatie hebben met slavenhandel.

Denk onder meer aan het Zeeuws Archief in Middelburg (archief Middelburgse Commercie Compagnie), het Stadsarchief Rotterdam (archief Van Coopstad en Rochussen), het Nationaal Archief in Den Haag (archief West-Indische Compagnie), het Stadsarchief Amsterdam, het Nationaal Archief Suriname, het Nationaal Archief Ghana, het Tropenmuseum in Amsterdam, het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, het Scheepvaartmuseum in Rotterdam, het Wereldmuseum in Rotterdam, het Museum Volkenkunde in Leiden, het Afrikamuseum in Berg en Dal, het slavernijmuseum in Curaçao, fort Rammekens in Zeeland, forten in Zuid- en Midden-Amerika en West-Afrika, etc.

Een bezoek aan een erfgoedinstelling kan bestaan uit een rondleiding, een educatieve activiteit, begeleiding bij het maken van een werkstuk of gebruik maken van educatieve activiteiten die een instelling al heeft ontwikkeld, zoals speurtochten, leskisten, lesbrieven, gastlessen, etc.

Door ook fysiek in contact te komen met origineel bronnenmateriaal en voorwerpen leren jongeren dat het slavernijverleden en -erfgoed tastbaar is en zowel in het verleden als in het heden wezenlijk onderdeel uitmaakt van onze gezamenlijke geschiedenis en, niet minder belangrijk: van onze gezamenlijke toekomst.