Slavenreis van de Eenigheid

Hoe was het leven aan boord van een slavenschip? Hoe verliep een trans-Atlantische slavenreis? Het antwoord op die vragen kun je onder meer vinden in archieven.

In het Zeeuws Archief in Middelburg wordt het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) bewaard. De MCC was een bedrijf dat zich tussen 1732-1802 voornamelijk bezighield met de trans-Atlantische slavenhandel. In het archief van de MCC kun je unieke documenten vinden die het verhaal van de slavenhandel vertellen.

In de digitale archiefdepots op de website Slavenreis van de Eenigheid vind je:

  • scans van originele archiefstukken en afbeeldingen uit het Zeeuws Archief
  • informatie, lessen en clips over slavenhandel
  • gegevens voor discussies over slavenhandel toen en nu

We hopen dat je met de informatie op deze website meer te weten komt over de trans-Atlantische slavenvaart en wat erover in de archieven te vinden is.

  • Shipyard in Middelburg, 1778. Zeeuws Archief, collectie KZGW, Zelandia Illustrata, ZI-II-0460

  • NL Kust Guinea Zeekaart kust Guinea, ZA Beeld&Geluid inv.nr 592

  • The colony Berbice, 1740. Zeeuws Archief, KZGW, ZI-I-0830

  • Een tiental zeilschepen met bollende zeilen naast elkaar.

    Schepen van de Middelburgse Commercie Compagnie. Schilderij van Engel Hoogerheyden (1740-1807). Zeeuws Archief, Stadhuiscollectie.