Webtips

De Eenigheid

MCC Slavenreis d’Eenigheid

Tweetalige (Nederlandse en Engels) bronnenwebsite voor de reis van slavenschip de Eenigheid (1761-1763) met gedetailleerde achtergrondinformatie over de Middelburgse Commercie Compagnie, het schip de Eenigheid, het leven aan boord van een slavenschip en de trans-Atlantische slavenvaart of driehoekshandel.
Product van het Zeeuws Archief

eenigheid.slavenhandelmcc.nl

Onderwijswebsites Nederlandstalig

Slavernij
Geschiedenis van slavernij en slavenhandel.
Onderwijswebsite – Canon van de Nederlandse geschiedenis in 50 vensters.

Slavernij en jij
Website voor iedereen die meer wil weten over het Nederlandse slavernijverleden.
Product van Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) .

DoReMixMax
Slavernij en muziek. Ontdek de geschiedenis van de slavernij en wat carnavalsmuziek en –dans daarmee te maken heeft. Volg het spoor van Nederland naar Angola, vandaar naar Brazilië en weer terug naar Nederland. Productie van Miranda’s Filmproducties.

Clips over slavernij
Slavernij: heden en verleden. Weet jij hoe het was om te leven in slavernij, wat de rol van Nederland hierin was en hoeveel slaven er vandaag de dag nog wereldwijd zijn? In Clips over Slavernij kun je jouw gedachten over het slavernijverleden en moderne slavernij laten zien in een zelfgemaakte animatieclip.
Initiatief van de Stichting HOLY Animatie.

Slavernij vroeger en nu
Online exposities om mensen bewust te maken van het bestaan en de vormen van slavernij door de eeuwen heen.
Initiatief van Fairwork.

De Slavernij
Slavernij en slavenhandel, vroeger en nu. Programma voor jongeren: De Slavernij junior.
Productie van de NTR.

School TV – slavernij en slavenhandel
Clips over slavernij en slavenhandel.
Productie van NTR: School TV.

Nederland en de trans-Atlantische slavenhandel
Interactieve tentoonstelling over belangrijke thema’s uit de geschiedenis van de slavernij en slavenhandel.
Initiatief van de Stichting Africaserver.

Geschiedenis van de Nederlandse slavernij
Lesbrief met werkboek en docentenhandleiding over de geschiedenis van het Nederlandse slavernijverleden en de erfenis die aan zwarte en witte nazaten is nagelaten. Door kennis van het slavernijverleden en de afschaffing ervan en de herdenking van deze periode kunnen kinderen meer openstaan voor kinderen met een andere achtergrond.
Uitgave van de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013.

Onderwijswebsite Nederlandstalig en Engelstalig

Slavenhandel in de Atlantische wereld
Van economische driehoek tot Anansi’s web. Educatieve website voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (tweetalig, Nederlands en Engels).
Ontwikkeld door Center for Historical Culture (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Onderwijswebsites Engelstalig

Breaking The Silence
Onderwijsproject van UNESCO over de geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel.
Initiatief van UNESCO Education.

Slave Voyages
Bronnenwebsite voor het onderwijs, aangevuld met multidisciplinaire lessen.
Gelanceerd door Emory University Atlanta.

e-twinning

Scholen kunnen via e-twinning contact met elkaar zoeken om samen aan projecten te werken.

Nederlandse site voor Europese samenwerking.
Engelstalige site voor Europese samenwerking.
In Groot-Brittannië is een internationaal samenwerkingsprogramma: Connecting Classrooms.
Wellicht kunnen scholen ook via UNESCO Education samenwerkingsverbanden zoeken.