Depot 1 – Heenreis

De directeuren van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) gaven 21 juli 1761 opdracht het schip de Eenigheid klaar te maken voor een driehoeksreis of trans-Atlantische slavenreis.

Bij een driehoeksreis varen MCC-schepen eerst naar West-Afrika, daarna over de Atlantische Oceaan naar de Caraïben en vervolgens terug naar de thuishaven Middelburg. In de 18e-eeuwse bronnen wordt zo’n reis kortweg ‘een reis om slaven’ genoemd.

Voor de reis worden handelsgoederen ingekocht. Ook moet het schip worden uitgerust voor de reis. En er moet een bemanning worden geworven.

Nadat de kapitein de reispapieren in ontvangst heeft genomen, kan het schip bij gunstige wind vertrekken.

Kies hieronder een hoofdstuk