Koninklijke Maatschappij De Schelde

De haven van Vlissingen is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Koninklijke Maatschappij De Schelde.