De dokregisters van De Schelde

De dokregisters van de Koninklijke Maatschappij De Schelde uit de periode 1918-1977 zijn gedigitaliseerd en online te raadplegen.

In 2018 werden de dokregisters van de diverse gegraven en drijvende droogdokken in het bezit van en gebruikt door de Kon. Mij. De Schelde door de Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen overgedragen aan het Gemeentearchief Vlissingen [Zeeuws Archief]. Inmiddels zijn deze registers gedigitaliseerd en online te raadplegen.

Men kan nu een indruk krijgen welke schepen wanneer gedokt werden ongeacht of het nu om nieuwbouw of reparaties ging. De dokdata zijn ook handig bij het identificeren van individuele schepen of het dateren van foto’s. Gecombineerd met andere documenten wordt het beeld van wat er gebeurde op de werf verder ingekleurd.

Vistrawler, bouwnummer 227

Een mooi voorbeeld hoe een en ander in het werk ging is de tewaterlating van bouwnummer 227 op 3 en 4 februari 1944.

In de collectie tekeningen van de marinescheepsbouw door de Kon. Mij. De Schelde, toegang 532, bevinden zich diverse tekeningen waarbij als trefwoorden droogdok, hulpbruggen, dekschuiten en trawlers worden genoemd. Tot nog toe konden we deze tekeningen niet precies duiden.

Dwarsdoorsnede droogdok. Zeeuws Archief (GAVlissingen inv.nr. 532.5329).

Een schrift met aantekeningen dat ook door de Stichting werd overgedragen, levert onverwacht een verslag op van wat zich afspeelde. Daarin beschreef J.J. Vader nauwgezet de ingenieuze tewaterlating van de Vorpostenboot bouwnummer 227 in het droogdok.

De Kon. Mij. De Schelde had de opdracht gekregen een serie vistrawlers (bouwnummers 227-236) te bouwen voor de Deschima Seebeckwert te Wesermunde.

Tewaterlating van een vistrawler, gebouwd door de Kon. Mij. De Schelde, in 1944 in het Dok op het Eiland te Vlissingen. Zeeuws Archief (GA Vlissingen, glasnegatieven KMS 5210).

Bouwnummer 227 was op 4 juni 1941 besteld en op 1 juli 1942 werd de kiel naast het Eilanddok gelegd. Op 4 februari 1944 werd zij te water gelaten in het Eilanddok met behulp van 4 dekschuiten, 8 lorries en 4 liggers.

Tussen 25 maart en 2 september 1944 werd het schip drie keer gedokt en uiteindelijk op 6 september 1944 naar Rotterdam versleept. In 1945 werd zij bij de firma De Bijker te Gorinchem voltooid en in dienst gesteld als de Antares bij Hochseefischerei Nordstern AG, Bremerhaven, Duitsland.

Vorpostenboot. Tekening: Alexander Mari van Maanen.