Cursus Wegwijs in HisGis

Zoeken in geografische informatiesystemen – Wegwijs in HisGis.
Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

14 april 2014.

Het bezit en het gebruik van grond wordt al eeuwenlang door de overheid geregistreerd ten behoeve van belastingheffing. De digitalisering van deze registraties, zowel in registers als op kaarten, maakt het mogelijk om de grote diversiteit aan percelen grond in ons land via internet te raadplegen.

De informatiesystemen die hiervoor zijn ontwikkeld bieden mogelijkheden om de indeling en het gebruik van de grond door onze voorouders in verschillende tijdlagen te reconstrueren.

De kaart van Hattinga uit 1750 geprojecteerd over de actuele kaart met Philippine, Zeeuws Vlaanderen

In deze cursus behandelt archivaris Leo Hollestelle enkele van deze historische geografische informatiesystemen die via internet zijn te raadplegen, zoals de websites WatWasWaar.nl, Geoweb van de Provincie Zeeland en HisGis.nl. U maakt als het ware een tijdreis door de vroegere landschappen van Nederland.

Cursusinformatie
Docent : dhr. L.M. Hollestelle
Duur : 1 maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur
Aanvang : maandag 14 april 2014, 14.00 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 25,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 22,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief

Bookmark and Share