Paleografie voor beginners – Wat staat daar?

Paleografie voor beginners – Wat staat daar? Een cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Als je je bezighoudt met genealogie of je doet onderzoek naar de geschiedenis van je woonplaats of streek, dan kom je vroeg of laat in aanraking met oude archiefbronnen. Het lezen en begrijpen van oude documenten kan moeilijk en ingewikkeld zijn. Maar het is te leren! Tijdens de cursus ‘Paleografie voor beginners’ gaat een nieuwe wereld voor je open.

Schriftelijk verslag van een zaak tussen Noordhoek en Kroonenburg in 1779, opvarenden op een MCC-schip
Verslag van een zaak tussen Noordhoek en Kroonenburg, opvarenden op een MCC-schip, 1779. Zeeuws Archief, Archief MCC, toegang 20.

Aan de hand van archiefstukken maakt oud-schriftspecialist Ivo van Loo je vertrouwd met verschillende soorten oude handschriften. Naast paleografische aspecten besteedt hij aandacht aan de inhoud en de vorm van de stukken en hun belang voor historisch onderzoek. Het cursusmateriaal en huiswerk wordt digitaal aangeboden via de online paleografie oefentool ‘Wat staat daer?’.

Informatie
Docent : Ivo van Loo
Duur : 6 middagen van 14.00-16.00 uur
Aanvang : maandag 30 oktober 2023, 14.00 uur
Data : 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november, 4 december 2023
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg
Cursusgeld : € 135,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Zeeuws Archief
Website : Paleografie oefentool ‘Wat staat daer?