Wegwijs in rechterlijke archieven – Misdaad en straf

Wegwijs in rechterlijke archieven – Misdaad en straf. Een cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Deze cursus is geannuleerd. Het is nog niet bekend of de cursus opnieuw wordt aangeboden in het cursusaanbod 2024-2025.

Hoe was de rechtspraak vroeger georganiseerd, wie waren erbij betrokken en welke straffen werden er uitgedeeld? In deze cursus maak je kennis met de rechtspraak die op Schouwen-Duiveland gold vanaf de Middeleeuwen tot 1811 en dan met name de situatie in Zierikzee. Het Zeeuws Archief heeft prachtige documenten in de collectie die daarop een antwoord geven, zoals de vermaarde Waarheidsboeken. Dit zijn registers waarin de vonnissen vanaf 1498 zijn genoteerd, vaak vergezeld van een tekening van de straf.

Vleeshouwer Hendrik Lieven Hendrikszoon heeft schapen gestolen en een deel ervan geslacht en verkocht. Dat kwam hem duur te staan. Hij moest voor straf naar de galeien. Dit vonnis van 10 juli 1556 is opgetekend in het ‘Waerheijt bouck der stede Zijriczee'. De schrijver, Willem de Ro(o)vere, hoogbaljuw van Zierikzee en Zeeland Beoostenschelde, maakte bij vonnis een niets aan de verbeelding overlatende tekening. ‘Waarheytboek’, register van vonnissen in criminele zaken, 1541-1570. Zeeuws Archief, toegang 10, Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), 1456-1811 (1852), inv.nr 3847.
Vleeshouwer Hendrik Lieven Hendrikszoon heeft schapen gestolen en een deel ervan geslacht en verkocht. Dat kwam hem duur te staan. Hij moest voor straf naar de galeien. Dit vonnis van 10 juli 1556 is opgetekend in het ‘Waerheijt bouck der stede Zijriczee’. De schrijver, Willem de Ro(o)vere, hoogbaljuw van Zierikzee en Zeeland Beoostenschelde, maakte bij vonnis een niets aan de verbeelding overlatende tekening. ‘Waarheytboek’, register van vonnissen in criminele zaken, 1541-1570. Zeeuws Archief, toegang 10, Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), 1456-1811 (1852), inv.nr 3847.

Archiefmedewerker Ilja Mostert verzorgt in de ochtend een presentatie in het archief aan de hand van de originele bronnen waarbij ook een bezoek wordt gebracht aan het archiefdepot. In de middag ga je samen met hem op stap in Zierikzee. Je bezoekt enkele locaties die verbonden zijn aan de rechtspraak, zoals onder meer het beroemde Gravensteen. Tijdens de wandeling laat Ilja Mostert allerhande mensen die in het verleden met justitie te maken hebben gehad de revue passeren, van dieven en wederdopers tot aan moordenaars en als man verklede vrouwen.

Informatie
Docent : Ilja Mostert
Duur : 2 dagdelen van 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur (lunch niet inbegrepen)
Datum : vrijdag 12 april 2024, 10.00 uur Archief Zierikzee
Cursusplaats : Les 1a: Zeeuws Archief, Laan van Sint Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee | Les 1b: Zierikzee binnenstad, start bij het Zeeuws Archief, Laan van Sint Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee
Cursusgeld : € 50,–. Je kunt op eigen kosten lunchen in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, Laan van Sint Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee.
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Zeeuws Archief