Paleografie voor gevorderden – Nog beter lezen

Paleografie voor gevorderden – Nog beter lezen. Een cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Het kunnen lezen van oude teksten is fascinerend. Een nieuwe, spannende wereld gaat open: ineens beland je zelf in de zestiende of zeventiende eeuw.

Kaperbrief van Maximiliaan van Bourgondië, heer van Veere, 1542
Commissiebrief van Maximiliaan van Bourgondië, heer van Beveren en Veere, admiraal van de Nederlanden, voor Jooris Iemantsz. alias Cortgene te Middelburg om te fungeren als kaperkapitein ten oorloge op het schip De Mooriaen met schipper N.N. Gillissen uit Zoutelande in de oorlog tegen Frankrijk, 1542. Met aantekening van afgelegde eed in handen van de viceadmiraal. Zeeuws Archief, toegang 2000, Archief Stad Veere, inv.nr 2936.

Historicus Ivo van Loo kent die wereld als geen ander. Tijdens de cursus ‘Paleografie voor gevorderden’ behandelt hij naast paleografische aspecten ook de inhoud en de vorm van teksten. Het cursusmateriaal en huiswerk wordt digitaal aangeboden via de online paleografie oefentool ‘Wat staat daer?’.

Deze cursus is een vervolg op de cursus ‘Paleografie voor beginners’, maar wie zelf al ervaring heeft met het lezen en begrijpen van oud schrift kan zich ook aanmelden.

Informatie
Docent : Ivo van Loo
Duur : 6 middagen van 14.00-16.00 uur
Aanvang : maandag 15 januari 2024, 14.00 uur
Data : 15, 22, 29 januari, 5, 19, 26 februari 2024.
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg
Cursusgeld : € 135,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Zeeuws Archief
Website : Paleografie oefentool ‘Wat staat daer?