Rondleiding Kijkje achter de schermen – Het restauratieatelier

Rondleiding Kijkje achter de schermen – Het restauratieatelier. Een activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Heb je je wel eens afgevraagd of de cellotaperesten van je oude papieren of foto’s nog te verwijderen zijn? Wat een zilvervisje zo lekker vindt aan papier? Of er nog iets te doen is aan archiefstukken die bijvoorbeeld tijdens een oorlog scherf- of brandschade hebben opgelopen? En wat je kunt doen tegen schimmels in boeken en oude papieren? Zijn boeken en papieren die in het water hebben gelegen nog te restaureren? Wat is er te doen tegen papierverzuring en inktvraat?

CursusZA_RondleidingRestauratieBehoudinktvraat_20-1345-29
Inktvraat in een brief uit het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie. Zeeuws Archief, Archief MCC, toegang 20, inv.nr 1345.

Op al deze vragen krijg je antwoord van Sylvia Rietbergen, restaurator van het Zeeuws Archief. In het restauratieatelier zie je de restaurator en behoudsmedewerkers aan het werk. Zij geven je tekst en uitleg over conservering en restauratie van de unieke archiefstukken die in het Zeeuws Archief worden bewaard.

Informatie
Docent : Sylvia Rietbergen m.m.v. Anneke van Waarden-Koets
Duur : 1 middag van 14.00-15.00 uur
Datum : dinsdag 5 maart 2024, 14.00 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg
Cursusgeld : € 12,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Zeeuws Archief