Wegwijs op het platteland – Geschiedenis van dorp en omgeving in kaart gebracht

Wegwijs op het platteland – Geschiedenis van dorp en omgeving in kaart gebracht. Een korte cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van je dorp en de omgeving? Dan is deze cursus echt iets voor jou. Archivaris Ad Tramper neemt je mee op een zoektocht naar dorps- en omgevingsgeschiedenis. Hij laat je aan de hand van voorbeelden van dorpen op Zuid-Beveland en Walcheren zien welke bronnen je kunt gebruiken om de historie van dorpen en hun omgeving te bestuderen. In het Zeeuws Archief is daarover veel materiaal voorhanden. Kaarten, afbeeldingen, kranten, notariële akten, boedelinventarissen, transportakten, een keur aan bronnen komt voorbij in deze cursus.

CursusZA_WegwijsDorpEnOmgeving_sGravenpolder1791_NL-MdbZA_295_1463b
Het dorp ‘s-Gravenpolder op Zuid-Beveland, 1791. Zeeuws Archief, KZGW, Zelandia Illustrata, toegang 295, cat.nr 1463b.

Niet alleen in archieven in Zeeland valt informatie over Zeeuwse dorpen en hun omgeving te vinden. Ook archieven en collecties buiten onze provincie beschikken over interessante gegevens.
Veel van het materiaal is al gedigitaliseerd. Tijdens de cursus krijg je ook originele documenten te zien, die worden bewaard in de depots van het Zeeuws Archief. Aan het eind van de cursus ben je in staat om een stukje geschiedenis van je dorp boven water te halen.

Informatie
Docent : Ad Tramper
Duur : 1 middag van 14.00-16.00 uur
Datum : dinsdag 30 januari 2024, 14.00 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg
Cursusgeld : € 25,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Zeeuws Archief