Opmerkelijke resoluties

Vrijwilligers van het Zeeuws Archief selecteerden opmerkelijke besluiten genomen door het bestuur van de Admiraliteit in Zeeland.

Vrijwilligers paleografie van het Zeeuws Archief transcribeerden gedurende enkele jaren resolutiën van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland. Een deel hiervan is in 2012 verschenen in het naslagwerk Resolutiën van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland, 1584-1609.

Sommige resoluties of besluiten zijn zo bijzonder, gek of raar, dat ze je bijblijven. De vrijwilligers hebben een aantal van deze afwijkende besluiten uitgekozen en geven een toelichting. Ook vertellen zij wat er zo leuk is aan oud-schrift lezen en het transcriberen van eeuwenoude besluiten.

Een ongenode gast geweerd in 1586

Ene Thomas Cartwright presenteert zich met een aanstellingsbrief van de graaf van Leicester als nieuw bestuurslid, tot de stomme verbazing van de aanwezige bestuursleden. Tevergeefs eisen zij zijn vertrek uit de vergaderzaal. Lees meer

Saluutschot kost vrouw het leven, 1592

Een inwoonster uit Middelburg wordt dodelijk getroffen wanneer een oorlogsschip ten afscheid een saluutschot geeft. Lees meer

De moeite om het boekjaar 1597 af te sluiten

Twee raadsheren beklagen zich over het werk dat de jaarrekening vergt en vragen om hulp van personen die tegenwoordig accountants heten. Lees meer

1603: de bierSluis opengezet

De bemanningen van de schepen die zegevierden in de slag bij Sluis in 1603 worden getrakteerd op elf tonnen bier, te consumeren aan boord. Lees meer

Sociale voorzieningen anno 1608

Een werknemer van de admiraliteit wil met pensioen zodat hij de zorg voor zijn vrouw op zich kan nemen. Lees meer

Hoe Franse zeerovers in 1618 klachten voorkomen

De rigoreuze Franse methode om klachten te voorkomen, werkte toch niet helemaal, getuige deze resolutie. Lees meer

Pensioengerechtigde leeftijd anno 1645: 78 jaar

Maerten Janssen, 77 of 78 jaar oud, vraagt het marinebestuur om een pensioen. Lees meer

Arbeidsongeschikt wegens scheepsreparatie onder water, 1646

Timmerman Jan Heijndrixen is arbeidsongeschikt geraakt bij een oorlogshandeling en vraagt een uitkering aan. Lees meer

Kies een verhaal