1603: de bierSluis opengezet

“… om ’t goet devoir by den bootsvolcke […] des te meer te animeren hunlieden te gheven elf tonnen Enghels bier”

Resolutie van 9 juli 1603

De bemanningen van de schepen die zegevierden in de slag bij Sluis worden getrakteerd op elf tonnen bier, te consumeren aan boord.

Dankbaarheid en bier

Ivo van Loo, medewerker en projectleider van de bronnenpublicatie, koos voor deze resolutie waarin de dankbaarheid van het marinebestuur is af te meten aan de hoeveelheid bier. “Gedurende de gehele Tachtigjarige Oorlog lag Zeeland in de frontlinie van de Zuidelijke Nederlanden. Hierdoor was een invasie vanuit Vlaanderen geen ondenkbeeldige zaak.”

“De dreiging was nog nooit zo groot als in het voorjaar van 1603, toen de kundige Spaanse admiraal Frederico Spínola vanuit Sluis (toen nog geen deel van de provincie Zeeland) een vloot van galeien uitrustte voor een aanval op Walcheren. Op 26 mei 1603 kwam het in de Slag bij Sluis tot een hevig gewapend treffen welke strijd dankzij heldhaftig optreden van de Zeeuwse viceadmiraal Joos de Moor resulteerde in een klinkende overwinning voor de Zeeuwen.”

Spaanse invasie voor altijd afgewend

“Hoewel Joos de Moor ernstig gewond raakte (en waarschijnlijk daarna niet meer actief heeft gediend) was de dreiging voor een Spaanse invasie in Zeeland voor altijd afgewend. Hoe dankbaar het Zeeuwse marinebestuur was voor het heldhaftige optreden van de Zeeuwse oorlogsvloot blijkt uit een resolutie van 9 juli 1603.”

“In het bestuur werd toen besloten de scheepsbemanning te trakteren op een zwaar drinkgelag. Maar liefst elf tonnen bier werden uitgeschonken aan de matrozen, die verzocht werd aan boord te blijven, ‘om hun daermede vrolick te maken’. Het zal nog lang onrustig zijn gebleven in de Vlissingse haven.”

Transcriptie van de volledige resolutie

Op ’t schryven van den viceadmirael Joos de Moor is gheresolveert om ’t goet devoir by den bootsvolcke in den lesten slach teghen des vyants galleyen ghedaen ende om denselven in toecomende tyden des te meer te animeren hunlieden te gheven elf tonnen Enghels bier, te weten ’t volck van den viceadmirael twee tonnen, Legier Pieterssen dry tonnen, die van de galleye vier tonnen ende ’t volck van den capiteyn Jacob Adamssen twee tonnen, ’twelck den equipaigemeester Cornelis Claessen is aengheschreven om hunlieden de voors. elf tonnen biers binnen schipsboort te leveren om hun daermede vrolick te maken.