De haven van Vlissingen

Ontwikkeling van de haven van Vlissingen. Vlissingen als overslaghaven.