Onderzoek doen - leven met het water

Wie onderzoek wil doen naar waterbeheer, waterbouwers en watersnoodrampen kan daarvoor terecht in uiteenlopende archieven en collecties van het Zeeuws Archief. Hieronder een selectie.

 

Waterschap Scheldestromen

Vele honderden jaren waterschapsgeschiedenis zijn bewaard gebleven in de archieven van het waterschap Scheldestromen en zijn rechtsvoorganger waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Bekijk het overzicht van alle archieven van het waterschap Scheldestromen.

/onderzoek-het-zelf/archief/

Rijksarchieven - Verkeer en Waterstaat

Bekijk het overzicht van alle Zeeuwse rijksarchieven op het gebied van verkeer en waterstaat. Daaronder de archieven van de Deltadienst met de uitvoering van de Deltawerken.

/onderzoek-het-zelf/archief/

Provinciale archieven - Verkeer en Waterstaat

Bekijk het overzicht van alle archieven van de provincie Zeeland op het gebied van verkeer en waterstaat. Daaronder de archieven van de Provinciale Waterstaat en ook de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD)

/onderzoek-het-zelf/archief/