Onroerend goed

Welk huis hebben je voorouders bewoond? Bezaten zij onroerende goederen? Er zijn bronnen die informatie geven over de vermogenspositie van jouw voorouders en het bezit van onroerende goederen.

Bronnen die informatie geven over vermogenspositie en bezit van onroerende goederen zijn:

Het kadaster en de openbare registers

De meest complete gegevens vind je in de archieven van het kadaster en de openbare registers. Daarmee kun je vanaf 1832 ‑ soms nog eerder ‑ tot de dag van vandaag achterhalen wie eigenaar is geweest van praktisch elk stuk onroerend goed – van huis tot bouwland. De exacte ligging van het perceel is te vinden op de kaarten, die ook deel uitmaken van de kadastrale archieven.

Hypotheekbewaring

Transporten en plechten

Overlopers

Domeinen en plechten

De archieven die de registratie van het beheer van bezittingen van de overheid en het Huis van Oranje betreffen zijn de zogenaamde domeinen en lenen.

Andere bronnen

In Zeeland zijn ook registers te vinden in de polder‑ en waterschapsarchieven die over de periode vóór 1800 inzicht geven in het eigendom van onroerende eigendommen.

Voor de 19e en begin 20e eeuw vormen de memories van successie een goed uitgangspunt (zie ook belastingen). Ook de door notarissen opgestelde akten kunnen belangrijke informatie bieden.