Belastingen in de 19e eeuw

In 1806 kwam er definitief een einde aan de fiscale zelfstandigheid van de voormalige gewesten. De secretaris van Staat voor de financiën, J.A. Gogel, voerde een nieuw systeem van belastingen in. Daarnaast hadden de gemeenten, polders en waterschappen hun eigen belastingen.

Andere gemeentelijke belastingen

In de gemeentelijke archieven zijn gegevens te vinden over nog meer verschillende soorten belastingen. Voorbeelden hiervan zijn hondenbelasting, straatbelasting, schoolgeld en reinigingsrechten.

Wel moet je er rekening mee houden dat een serie gegevens in sommige gevallen vernietigd is of hiaten bevat. De lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven biedt namelijk de mogelijkheid om deze gegevens te vernietigen. Het is in elk geval altijd verstandig de inventaris van een voor jouw relevante gemeente op dit punt er op na te slaan.

Hou er tevens rekening mee dat dit soort gegevens in verschillende rubrieken geplaatst kunnen zijn. Vaak zijn ze te vinden onder ‘Belastingen’, maar het is goed mogelijk dat ze, afhankelijk van het type belasting, een plaats hebben gekregen bij bijvoorbeeld ‘Landbouw’ of ‘Nijverheid en Industrie’.

Dijkgeschot

Bekijk zoekgids