Westkappelse dijkwerkers

Het grootste deel van de mannelijke beroepsbevolking van Westkapelle was eeuwen lang werkzaam aan de zeedijk.

De dijkwerkers waren georganiseerd in een elftal groepen, benden genaamd. Deze benden waren verdeeld in drie soorten: timmerlieden, rijswerkers en een elfde bende, waarin mannen die eigenlijk een ander beroep uitoefenden waren opgenomen en die als losse arbeiders meehielpen met daggeldwerkzaamheden. Zij mochten niet meehelpen aan het paal- en rijswerk.

Een bende telde 20 tot 24 man. Bij de reorganisatie in 1851, waarbij het verschil tussen timmerlieden en rijswerkers werd opgeheven, werd het aantal benden op 12 bepaald van elk ongeveer 30 man. Als een Westkappelse jongen dertien jaar was, werd hij bijna altijd toegelaten tot de bende waarin zijn vader werkzaam was.

Het beroep van dijkwerker bood de Westkappelse mannen een zekere garantie van een inkomen, maar dat was in de 19e eeuw vaak veel te weinig. Er werd in die tijd in Westkapelle dan ook grote armoede geleden. Het polderbestuur van Walcheren probeerde met diverse maatregelen de nood te lenigen.

Online raadplegen

De namen van 1059 dijkwerkers zijn opgenomen in Zeeuwen Gezocht, de personenzoekmachine van het Zeeuws Archief. Deze dijkwerkers werden in de periode 1829-1870 geregistreerd in stamboeken en lijsten in het archief Polder Walcheren. De namen zijn afkomstig uit het archief van de Polder Walcheren (1511-1870), inv.nrs 1722, 1723 en 1875.

Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Westkappelse dijkwerkers in Zeeuwen Gezocht

Bekijk de namen van de dijkwerkers in Zeeuwen Gezocht, de personenzoekmachine van het Zeeuws Archief.

www.zeeuwengezocht.nl

Raadplegen in de studiezaal

In de studiezaal van het Zeeuws Archief kun je het archief van de Polder Walcheren 1511-1870 raadplegen. Hierin vind je alles over het beheer van dijken en polders op Walcheren in de periode 1511-1870. Bijvoorbeeld de stamboeken en lijsten met namen van Westkappelse dijkwerkers, inventarisnummers 1722, 1723 en 1875.

Archief Polder Walcheren 1511-1870

Bekijk de archiefinventaris.

www.archieven.nl

Literatuur

L.M. Hollestelle, ‘Het stamboek van de Westkappelse dijkwerkers : een specifieke beroepsbevolking in de periode 1815-1870’ in: Spelerieën (1992), jubileumuitgave van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, p. 218-245

De Westkappelse zeedijk in januari 1863. Lithografie naar een tekening van J.F. Schütz. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata III-323