Bestuur Vrienden & Comité van Aanbeveling

Een groot hart voor het Zeeuws cultureel erfgoed kenmerkt zowel de bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief als de leden van het Comité van Aanbeveling.

De leden van het bestuur hebben een grote betrokkenheid bij het doel van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief en zetten zich vrijwillig en zonder beloning in om dat doel gezamenlijk te verwezenlijken. De doelstelling wordt ondersteund en uitgedragen door de leden van het Comité van Aanbeveling.

Bestuur

2024 bestuur stichting Vrienden van het Zeeuws Archief
Bestuur stichting Vrienden van het Zeeuws Archief, met de klok mee vanaf links: Stanley van der Wal, Marieke Coolbergen-Heijboer, Ko Francke, Marjolijn van Leeuwen. Jean-Paul Leenknegt.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief wordt gevormd door de volgende leden:

 • Mevrouw M. (Marjolijn) van Leeuwen – Voorzitter
 • De heer J.P. (Jean-Paul) Leenknegt
 • Mevrouw M. (Marieke) Coolbergen-Heijboer
 • De heer K. (Ko) Francke
 • De heer S. (Stanley) van der Wal

De bestuursleden ontvangen voor deze functie geen vacatiegeld. Indien van toepassing ontvangen zij een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Bij de vergaderingen zijn namens het Zeeuws Archief aanwezig:

 • Mevrouw J.L. Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief (adviseur)
 • Mevrouw L. Huibregtse, medewerker communicatie Zeeuws Archief (adviseur communicatie)
 • Mevrouw F. Jasperse of A. de Bakker, managementassistenten Zeeuws Archief (secretariaat)

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief bestaat uit personen die interesse hebben in de Zeeuwse historie en die de werkzaamheden van de stichting een warm hart toedragen.

 • Drs. J.M.M. (Han) Polman, Commissaris van de Koning provincie Zeeland
 • Mevrouw D. ( Danny ) Hollestelle, directeur/eigenaar van de Koninklijke Hollestelle Groep uit Goes, Zakenvrouw van het jaar 2015, Kamerheer van Koning Willem-Alexander provincie Zeeland
 • De heer L. (Léon) Overdulve , Founder/Owner/CEO van Holding OOS International Group BV uit Serooskerke

Beleidsplan

Jaarverslagen & -cijfers

ANBI-status