Bestuur Vrienden

Wie zitten er in het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief?

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief wordt gevormd door de volgende leden:

v.l.n.r. J. Kodde, Y. van Dongen, W. Polderdijk, P. Bakx
  • De heer P.H.M. Bakx – Voorzitter
  • Mevrouw Y. van Dongen
  • De heer J. Kodde
  • Mevrouw W. Polderdijk

De bestuursleden ontvangen voor deze functie geen vacatiegeld. Indien van toepassing ontvangen zij een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Bij de vergaderingen zijn namens het Zeeuws Archief aanwezig:

  • Mevrouw J.L. Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief (adviseur)
  • Mevrouw L. Huibregtse, medewerker communicatie Zeeuws Archief (adviseur communicatie)
  • Mevrouw S. de Troije of A. de Bakker, managementassistenten Zeeuws Archief (secretariaat)