Jaarverslag 2017

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief is opgericht in 1993, toen nog onder de naam Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Zeeland. Nadat het Rijksarchief in Zeeland in 2000 opging in het Zeeuws Archief, heeft uiteraard ook de stichting zijn naam gewijzigd.

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief houdt zich bezig met de aankoop van prenten, boeken, kaarten of archiefstukken die van belang zijn voor het Zeeuws cultureel erfgoed en het financieel ondersteunen van specifieke onderdelen van de taakuitoefening van het Zeeuws Archief op onderscheiden onderdelen. Daarnaast ondersteunt de stichting het Zeeuws Archief bij het aanvragen van fondsen en subsidies, bijvoorbeeld voor exposities, publicaties of de restauratie van archiefstukken. De Stichting draagt ook zelf aan deze activiteiten bij. De Stichting ondersteunt met zijn beleid de cultuur in Zeeland en versterkt specifiek de culturele uitstraling van het Zeeuws Archief.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief bestond op 31 december 2017 uit de volgende leden:

 • De heer G.P. Janzen – Voorzitter
 • De heer P.H.M. Bakx – Penningmeester
 • De heer J. Kodde
 • Mevrouw W. Polderdijk
 • Mevrouw Y. van Dongen-van der Voort

De bestuursleden ontvangen voor deze functie geen vacatiegeld en indien van toepassing alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Vergaderingen

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief heeft in 2017 op onderstaande data vergaderd:

 • 2 februari 2017
 • 18 mei 2017
 • 28 september 2017, brainstormbijeenkomst

In de vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:
Het beleidsplan 2017-2020, bestuurssamenstelling, schenking van een legaat, vaststelling jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016, subsidiering van het boek Middelburg 800 het gezicht van de stad, stand van zaken donateurs, sponsorwerving, bedrijvenclub, familievriendschappen en de Vriendendag 2017.

In de brainstormbijeenkomst is voornamelijk het sponsorbeleid aan de orde geweest.

Activiteiten

In 2017 zijn de volgende activiteiten georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief:

 • Op 18 mei 2017 heeft de Stichting Vrienden een bijeenkomst georganiseerd in het Zeeuws Archief voor toekomstige sponsors.
 • De Vriendendag vond op 4 november 2017 plaats. De Vriendendag is een jaarlijks terugkerende dag die wordt georganiseerd om de vrienden van het Zeeuws Archief te bedanken voor hun bijdrage aan de doelstelling van de stichting. De Vriendendag valt samen met Archievendag, de jaarlijkse open dag in het Zeeuws Archief.
 • Vriendenlezing ‘Ja, Mirakels bestaan nog’ door hoogleraar Elisabeth Leijnse op 4 november 2017. Na afloop heeft Elisabeth Leijnse haar boeken gesigneerd in het archiefcafé.
 • Boekenlegger uitgegeven voor de Vriendenlezing.
 • Er zijn speciale activiteiten voor sponsoren georganiseerd, zoals uitnodigingen voor de Vriendenlezing van Elisabeth Leijnse.
  Aankopen

Er zijn in 2017 geen aankopen gedaan door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief.