Jaarverslag 2014

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief is opgericht in 1993, toen nog onder de naam Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Zeeland. Nadat het Rijksarchief in Zeeland in 2000 opging in het Zeeuws Archief, heeft uiteraard ook de stichting zijn naam gewijzigd.

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief houdt zich bezig met de aankoop van prenten, boeken, kaarten of archiefstukken die van belang zijn voor het Zeeuws cultureel erfgoed en het financieel ondersteunen van specifieke onderdelen van de taakuitoefening van het Zeeuws Archief op onderscheiden onderdelen. Daarnaast ondersteunt de stichting het Zeeuws Archief bij het aanvragen van fondsen en subsidies, bijvoorbeeld voor exposities, publicaties of de restauratie van archiefstukken. De Stichting draagt ook zelf aan deze activiteiten bij. De Stichting ondersteunt met zijn beleid de cultuur in Zeeland en versterkt specifiek de culturele uitstraling van het Zeeuws Archief.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden:

 • De heer G. Janzen – Voorzitter
 • De heer P.H.M. Bakx – Penningmeester
 • Mevrouw A.C. de Bruijn
 • De heer J. Kodde

Dit jaar is zowel het voorzitterschap als het penningmeesterschap gewijzigd. De heer C. Hulstaert heeft de voorzittershamer overgedragen aan de heer G. Janzen. Het penningmeesterschap is van de heer G. Schoenmaker overgedragen naar de heer P.H.M. Bakx. Er wordt nog gezocht naar een algemeen bestuurslid.

Vergaderingen

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief heeft in 2014 op onderstaande data vergaderd:

 • 7 februari 2014
 • 23 mei 2014
 • 14 oktober 2014
 • 27 oktober 2014 brainstormbijeenkomst

In de vergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: Nieuwsbrief, Blog Reis de Eenigheid, Vaststelling jaarverslag 2013 en balans 2013, Stand van zaken donateurs, Aankopen t.b.v. collectie, Behandeling van subsidieverzoeken, Vriendendag 2014, Opvolging bestuursleden van de heren G. Schoenmakers, C. Hulstaert en vacature.

In de brainstormbijeenkomst is voornamelijk de sponsorwerving aan de orde geweest alsmede het ontwerp voor een nieuwe folder werving donateurs Vrienden van het Zeeuws Archief.

Activiteiten

In 2014 zijn de volgende activiteiten georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief:

 • Vriendendag op 1 november 2014; De Vriendendag is een jaarlijks terugkerende dag die wordt georganiseerd om de vrienden van het Zeeuws Archief te bedanken voor hun bijdrage aan de doelstelling van de stichting. De Vriendendag valt meestal samen met de (Landelijke/Zeeuwse) Archievendag, de jaarlijkse open dag in het Zeeuws Archief.
 • Vriendenlezing van Ad van Liempt op 1 november 2014. De heer Ad van Liempt hield een zeer onderhoudend betoog over ‘Het verleden is een vreemd land’.
 • Boekenlegger uitgegeven voor de Vriendenlezing van Ad van Liempt.
 • Er is een folder uitgegeven voor informatie over de Stichting Vrienden en de activiteiten.
 • Er zijn speciale activiteiten voor sponsoren georganiseerd. Het archiefcafé van het Zeeuws Archief is beschikbaar gesteld voor de Rabobank.

Aankopen

De volgende aankopen zijn in 2014 gedaan door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief:

 • 18-eeuwse tekening uit 1783 van een Zeeuwse kaperkapitein Nicolaas Jarry. De tekening werd gemaakt door de Zeeuwse kunstenaar Jacobus Perkois.
 • David Kleijne (1753-1805), serie van 6 prenten met Zeeuwse scheepstypen.
 • Cornelis Tevel (1762-1838), dubbelzijdige anamorfoze, pen in bruin, aquarel.
 • M. de Sallieth naar J. Perkois, de beeldjesverkoper, ets en roulette, proefdruk van de 1e staat van 2, à la poupéé in kleur gedrukt en in aquarel opgehaald. Bij deze proef een afdruk uit de reguliere editie.
 • Anoniem, ca. 1810-1820, Centsprent, gebaseerd op de prentreeks van M. de Sallieth, zogenaamd ‘snijling’ blad, niet beschreven in de literatuur.
 • M. de Sallieth naar J. Perkois, groep van 7 bladen uit deze serie in de definitieve staat van twee, met het nr. Deze editie verscheen in 1818 in Rotterdam.