Jaarverslag 2016

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief is opgericht in 1993, toen nog onder de naam Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Zeeland. Nadat het Rijksarchief in Zeeland in 2000 opging in het Zeeuws Archief, heeft uiteraard ook de stichting zijn naam gewijzigd.

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief houdt zich bezig met de aankoop van prenten, boeken, kaarten of archiefstukken die van belang zijn voor het Zeeuws cultureel erfgoed en het financieel ondersteunen van specifieke onderdelen van de taakuitoefening van het Zeeuws Archief op onderscheiden onderdelen. Daarnaast ondersteunt de stichting het Zeeuws Archief bij het aanvragen van fondsen en subsidies, bijvoorbeeld voor exposities, publicaties of de restauratie van archiefstukken. De Stichting draagt ook zelf aan deze activiteiten bij. De Stichting ondersteunt met zijn beleid de cultuur in Zeeland en versterkt specifiek de culturele uitstraling van het Zeeuws Archief.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief bestond op 31 december 2016 uit de volgende leden:

 • De heer G.P. Janzen – Voorzitter
 • De heer P.H.M. Bakx – Penningmeester
 • Mevrouw A.C. de Bruijn
 • De heer J. Kodde
 • Mevrouw W. Polderdijk

De bestuursleden ontvangen voor deze functie geen vacatiegeld en indien van toepassing alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Vergaderingen

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief heeft in 2016 op onderstaande data vergaderd:

 • 9 februari 2016
 • 23 mei 2016
 • 15 september 2016, brainstormbijeenkomst

In de vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:
Het beleidsplan 2017-2020, bestuurssamenstelling, vaststelling jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015, stand van zaken donateurs, sponsorwerving, bedrijvenclub, familievriendschappen, aankopen ten behoeve van de collectie van het Zeeuws Archief en de Vriendendag 2016.

In de brainstormbijeenkomst is voornamelijk het sponsorbeleid aan de orde geweest.

Activiteiten

In 2016 zijn de volgende activiteiten georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief:

 • Vriendendag op 5 november 2016. De Vriendendag is een jaarlijks terugkerende dag die wordt georganiseerd om de vrienden van het Zeeuws Archief te bedanken voor hun bijdrage aan de doelstelling van de stichting. De Vriendendag valt samen met Archievendag, de jaarlijkse open dag in het Zeeuws Archief.
 • Vriendenlezing ‘De levens van Jan Six’ door Geert Mak op 5 november 2016. Deze lezing is zeer druk bezocht in een afgeladen Hofpleinkerk. Na afloop heeft Geert Mak zijn boeken gesigneerd in het archiefcafé.
 • Boekenlegger uitgegeven voor de Vriendenlezing.
 • Er zijn speciale activiteiten voor sponsoren georganiseerd, zoals de Vriendenlezing van Geert Mak.

Aankopen

De volgende aankoop is in 2016 gedaan door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief:

 • De collectie van de familie Buteux en aanverwanten.

Balans

Bekijk: Balans 2016