Jaarverslag 2013

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief is opgericht in 1993, toen nog onder de naam Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Zeeland. Nadat het Rijksarchief in Zeeland in 2000 opging in het Zeeuws Archief, heeft uiteraard ook de stichting zijn naam gewijzigd.

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief houdt zich bezig met de aankoop van prenten, boeken, kaarten of archiefstukken die van belang zijn voor het Zeeuws cultureel erfgoed en het financieel ondersteunen van specifieke onderdelen van de taakuitoefening van het Zeeuws Archief op onderscheiden onderdelen. Daarnaast ondersteunt de stichting het Zeeuws Archief bij het aanvragen van fondsen en subsidies, bijvoorbeeld voor exposities, publicaties of de restauratie van archiefstukken. De Stichting draagt ook zelf aan deze activiteiten bij. De Stichting ondersteunt met zijn beleid de cultuur in Zeeland en versterkt specifiek de culturele uitstraling van het Zeeuws Archief.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief bestond op 31 december 2013 uit de volgende leden:

 • De heer C.E. Hulstaert – Voorzitter
 • De heer G. Schoenmakers – Penningmeester
 • Mevrouw A.C. de Bruijn
 • De heer G. Janzen
 • De heer J. Kodde

Er hebben dit jaar geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.

Vergaderingen

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief heeft in 2013 op onderstaande data vergaderd:

 • 15 februari 2013
 • 18 april 2013
 • 22 oktober 2013

Hierin zijn de volgende onderwerpen besproken: Beleidsplan 2013-2017 Vrienden maken het verschil, Sponsorwerving, Nieuwsbrief, Balans Vrienden van het Zeeuws Archief 2012, Stand van zaken donateurs, aankopen t.b.v. collectie, Blog reis de Eenigheid, Vriendendag 2012, ANBI-regeling, IBAN Acceptgiro en de opvolging van bestuurslid de heer G. Schoenmakers in 2014.

Activiteiten

In 2013 zijn de volgende activiteiten georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief:

 • Vriendendag op 2 november 2013; De Vriendendag is een jaarlijks terugkerende dag die wordt georganiseerd om de vrienden van het Zeeuws Archief te bedanken voor hun bijdrage aan de doelstelling van de stichting. De Vriendendag valt meestal samen met de (Landelijke/Zeeuwse) Archievendag, de jaarlijkse open dag in het Zeeuws Archief.
 • Vriendenlezing van auteur Kader Abdolah op 2 november 2013. Kader Abdolah heeft verteld over de rol van archieven en archiefonderzoek in zijn werk.
 • Boekenlegger uitgegeven voor de Vriendenlezing van Kader Abdolah;
 • Er is een nieuwsbrief uitgegeven voor informatie over de Stichting Vrienden en de activiteiten;
 • Er zijn speciale activiteiten voor sponsoren georganiseerd. Het archiefcafé van het Zeeuws Archief is beschikbaar gesteld voor de Rabobank. En er zijn rondleidingen georganiseerd voor cliënten van de Rabobank.

Aankopen

De volgende aankopen zijn in 2013 gedaan door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief:

 • Kaart van Guinea en Brasilia, in 1728 uitgebracht in Amsterdam. Deze is opgedragen aan Middelburger Abraham Asias, stiefzoon van Arend Roggeveen. Deze kaart werd gebruikt door de Oost-Indiëvaarders en beslaat o.a. de Atlantische Oceaan en de slavenkust. De kaart werd gemaakt door Johannes van Keulen.
 • Twee aquarellen van de kunstenaar Frans Willems uit Edegem bij Antwerpen. Willems vluchtte bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog met zijn gezin naar Domburg. Op Walcheren maakte hij onder ander de twee aangekochte aquarellen. De aquarellen zijn ingelijst in de oorspronkelijke lijst.
 • Negen foto’s van Belgische vluchtelingen in het Militair Hospitaal in de Kloveniersdoelen te Middelburg tijdens de Eerste Wereldoorlog.
  Het archief van het Militair Tehuis, afdeling Middelburg, periode 1899-1939. Hierin zijn o.a. opgenomen het notulenboek van de bestuursvergaderingen, jaarverslagen, gedenkboek, jaarrekeningen en correspondentie.

Balans 2013

Bekijk: Balans 2013