Vrienden van het Zeeuws Archief

Vrienden geven het Zeeuwse verleden toekomst

Het Zeeuws Archief bewaart en beheert belangrijke bronnen over de Zeeuwse geschiedenis én maakt ze voor iedereen gratis toegankelijk. De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief steunt het werk van het archief in de volle breedte.

De geschiedenis van Zeeland wordt bewaard in de depots van het Zeeuws Archief. Het gaat om belangrijke bronnen zoals de archieven van rijks- en provinciale instellingen, van de gemeenten Middelburg, Veere, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Vlissingen en Kapelle, en van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Maar ook om de archieven van bedrijven, stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen, families en particulieren.

Het Zeeuws Archief beheert deze bronnen en maakt ze voor iedereen toegankelijk. Via de studiezaal, de website en databanken zoals ‘Zeeuwen Gezocht’ heeft iedereen gratis toegang tot de stukken uit de archieven en collecties. Van perkamenten charter, register, notariële akten tot akten uit de Burgerlijke Stand. Van prenten en tekeningen tot fotografie.

Stichting Vrienden

De collectie van het Zeeuws Archief is omvangrijk – circa 34 strekkende kilometer! -, maar nooit compleet. Gelukkig schenken particulieren en bedrijven regelmatig hun archief of collectie. Voor aankopen heeft het Zeeuws Archief helaas geen regulier budget. Doet zich de mogelijkheid voor om een belangrijk archiefstuk te kopen, dan springen de Vrienden van het Zeeuws Archief bij.
Daarnaast helpt de Stichting het Zeeuws Archief met het aanvragen van fondsen en subsidies, bijvoorbeeld voor een expositie, een publicatie of de restauratie van archiefstukken. Eenmaal per jaar organiseert de Stichting een Vriendenlezing waarin een bekende Nederlander de aandacht vestigt op het belang van archieven en archiefonderzoek.

Vrienden & Voordelen

Vrienden van het Zeeuws Archief hebben met hun Vriendenpas een streepje voor. De voordelen op een rij:

  • Uitnodigingen voor bijvoorbeeld de opening van de jaarlijkse expositie
  • Twee vrijkaarten voor de jaarlijkse Vriendenlezing (waarde €15,-)
  • Korting op lezingen, publicaties en bepaalde cursussen. Archiefmedewerkers geven elk jaar diverse cursussen en workshops.
Inpoldering van de Calandpolder, Zeeland. Zeeuws Archief

Sponsoren en bedrijfsvrienden

Niet alleen particulieren, ook bedrijven kunnen Vriend worden. Lees meer

Sponsoren Vrienden van het Zeeuws Archief

Giften, legaten en fiscale voordelen

De fiscus heeft de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom zijn giften aan de Stichting (gedeeltelijk) als goed doel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Lees meer over de fiscale voordelen van schenken aan een goed doel, en over geven bij leven of nalatenschap.

Schenking van archief of verzameling

Bezit uw familie of uw bedrijf een rijke geschiedenis die zijn neerslag vindt in documenten die van belang is voor de Zeeuwse historie? Dan kunt u overwegen deze onder te brengen in het Zeeuws Archief. Wanneer u besluit uw familiearchief of Zeeuwse verzameling te schenken dan komt u wellicht in aanmerking voor belastingaftrek. Lees meer over het schenken van een archief of een verzameling.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de stichting Vrienden van het Zeeuws Archief: IBAN: NL 18 INGB 0004 391953

Meer over de Vrienden

Alles over de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief

/vrienden-van-het-zeeuws-archief/