Goed doel

De fiscus heeft zowel het Zeeuws Archief als de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom zijn giften aan beiden (gedeeltelijk) als goed doel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het Zeeuws Archief en de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief hoeven geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen over schenkingen of erfenissen. Dat is een van de belastingvoordelen voor een ANBI.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de stichting Vrienden van het Zeeuws Archief: IBAN: NL 18 INGB 0004 391953

Schenking fiscaal aftrekbaar

Schenkingen zijn vanaf 1% van het inkomen fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Kijk op de website van de belastingdienst voor alle voorwaarden.

Voor donateurs van een culturele ANBI zoals de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie over de culturele ANBI en rekenvoorbeelden.

Een gift kan worden overgemaakt naar het Zeeuws Archief. Vervolgens kan het bedrag als gift worden opgenomen in de belastingaangifte. Het afschrift van bank of giro is vaak voldoende bewijs voor de fiscus.

Een gift kan ook in natura worden gedaan. De marktwaarde van het geschonken archief(stuk) of kunstwerk is de hoogte van uw aftrekpost. Lees meer over de schenking van archieven of collecties door particulieren of bedrijven.

Eenmalige schenking

De fiscus telt alle giften – ook als die aan verschillende doelen zijn gedaan – bij elkaar op. De giften worden in aftrek gebracht als zij meer zijn dan 1% van het ‘verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ en meer zijn dan € 60,-. Maximaal mag 10% van het ‘verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ afgetrokken worden voor de belasting. Bij het hebben van een partner worden de giften van beiden samengevoegd en geldt het gezamenlijke verzamelinkomen.

Periodieke schenking

Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar voor de belasting. Er is sprake van een periodieke schenking wanneer over een periode van tenminste vijf jaar jaarlijks een vast bedrag wordt geschonken.

Een periodieke schenking kan op twee manieren worden vastgelegd; in een notariële akte of in een schriftelijke overeenkomst met de ANBI. Een notariële akte kan kosteloos worden opgemaakt door de notaris van het Zeeuws Archief/ Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie over het vastleggen van periodieke giften en voorbeeldformulieren.

Wie naast de periodieke schenking nog een andere gift doet, kan nog steeds de periodieke schenking volledig aftrekken.

Erfstelling of legaat

In een testament kunnen goede doelen worden opgenomen. Bij erfstelling ontvangt de culturele instelling een erfdeel, waarbij de omvang afhankelijk is van het totaal nagelaten vermogen. Een legaat betreft een vastgesteld bedrag of een goed. Zowel voor een legaat als een erfstelling moet een testament bij een notaris worden opgemaakt.

Geven als bedrijf

Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel bij schenking aan het Zeeuws Archief of de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief. Betaalt een bedrijf vennootschapsbelasting, dan kan het een schenking boven € 227,- aftrekken van de winst, tot een maximum van 10% van de fiscale winst per jaar.
Aangezien de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief is aangemerkt als culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Daarnaast kan een bedrijf een geldbedrag aan een culturele instelling betalen in ruil voor naamsbekendheid van het bedrijf. Deze betaling is volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Voorwaarde is dat de betaling het bedrijfsbelang dient. Verder moet de culturele instelling omzetbelasting in rekening brengen.

RSIN-nummers

Het RSIN- of fiscaal nummer van het Zeeuws Archief is: 8089.07.189.
Het RSIN- of fiscaal nummer van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief is: 8035.37.785.

Vrienden van het Zeeuws Archief

Lees meer over de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief

/actueel/stichting-vrienden-van-het-zeeuws-archief/