Uitleg over de archiefinventarissen

De archiefinventarissen van het Zeeuws Archief zijn online te raadplegen. Behalve beschrijvingen bieden de inventarissen handige functies die we hier toelichten.