Rechten op beeldmateriaal

Op afbeeldingen kunnen rechten berusten; auteursrecht, gebruiksrecht en portretrecht.

Auteursrecht

De Auteurswet vereist vooraf toestemming van auteursrechthebbenden voor het reproduceren en openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken.
De rechthebbende kan de maker zelf zijn of zijn erfgenamen of anderen aan wie het auteursrecht is overgedragen.
Er rust auteursrecht op een werk tot 70 jaar na het overlijden van de maker, dan wel 70 jaar na eerste publicatie als het werk door een bedrijf is gemaakt.

Veel afbeeldingen die het Zeeuws Archief beheert zijn vrij van auteursrechten; bij de detailinformatie die te vinden is bij een afbeelding staat het vermeld als de afbeelding auteursrechtelijk is beschermd. Je zult zelf contact op moeten nemen met de rechthebbende om gebruik te regelen.

Wees je er van bewust dat het ontvangen van een scan van een afbeelding die het Zeeuws Archief beheert, niet betekent dat je automatisch het recht hebt gekregen om de afbeelding te publiceren.

Wij beschikken over het algemeen niet contactinformatie van rechthebbenden. Van de volgende collecties hebben we deze wel:

Collectie N. Flipse-Roelse

Het beheer van het auteursrecht op de collectie foto’s van Neeltje Flipse-Roelse is opgedragen aan de Stichting Polderhuis te Westkapelle. Neem voor gebruik van één of meerdere foto’s uit deze collectie contact op met Polderhuis Westkapelle, Dijk- en oorlogsmuseum.

Luchtfoto’s KLM Aerocarto

De foto’s en prentbriefkaarten uitgegeven door KLM Aerocarto zijn wegens auteursrechten niet zichtbaar in de Beeldbank. Voor bestellingen kun je contact opnemen met het Luchtvaart-Themapark Aviodrome.

Gebruiksrecht

Het beeldmateriaal in de archieven en collecties van het Zeeuws Archief is grotendeels vrij van gebruiksrecht. Er zijn een paar uitzonderingen:

Collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW)

Afbeeldingen uit de collectie van het Zeeuws Genootschap zijn niet altijd vrij van gebruiksrechten. Voor publicatie van beeldmateriaal uit de historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata in een commerciële productie dien je toestemming voor publicatie te vragen en gebruiksrechten te betalen aan het KZGW. Neem hiervoor contact op met het KZGW.

Collectie Torbijn

Voor commercieel gebruik van afbeeldingen uit de collectie Torbijn vragen we je contact op te nemen met de familie Den Herder-Torbijn. Dit kan via het Zeeuws Archief, info@zeeuwsarchief.nl

Westdorpe, het warmste dorp van Nederland

Voor commercieel gebruik van afbeeldingen uit de collectie Westdorpe, het warmste dorp van Nederland vragen we je contact op te nemen met de initiatiefnemers. Dit kan via het Zeeuws Archief, info@zeeuwsarchief.nl

Portretrecht

Portretrecht is het recht van een geportretteerde om publicatie (in sommige gevallen) tegen te kunnen gaan. Of iemand zich kan beroepen op zijn of haar portretrecht is van verschillende factoren afhankelijk. Het portretrecht is namelijk geen vetorecht: iedereen kan zich er altijd op beroepen, maar het wil niet zeggen dat iemand daarmee ook zijn of haar gelijk krijgt.

Een afbeelding of tekst van jezelf gevonden?

Wie op de website tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen aantreft waarop jij auteurs- of andere recht kunt claimen, of als je bezwaar maakt tegen de publicatie ervan in deze vorm, wordt verzocht contact op te nemen per email of per post:

mw.dr. J.L. Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief,
Postbus 70, 4330 AB Middelburg
telefoon 0118-678800