Rechten op beeldmateriaal

Op afbeeldingen kunnen rechten berusten; auteursrecht en gebruiksrecht.

Auteursrecht

Afbeeldingen van foto’s, prenten en tekeningen waarvan de maker nog leeft of minder dan 70 jaar geleden is overleden zijn beschermd en mogen niet zonder meer worden gepubliceerd, tenzij de maker of diens erfgenamen daartoe toestemming hebben verleend.

Wanneer je een scan koopt, verwerf je daarmee niet het recht om de afbeelding te publiceren. Daarvoor dien je zelf contact op te nemen met de rechthebbende(n).

Over het algemeen hebben wij geen contactinformatie van rechthebbenden, met uitzondering van:

Collectie N. Flipse-Roelse

Het beheer van het auteursrecht op de collectie foto’s van Neeltje Flipse-Roelse is opgedragen aan de Stichting Polderhuis te Westkapelle. Neem voor gebruik van één of meerdere foto’s uit deze collectie contact op met Polderhuis Westkapelle, Dijk- en oorlogsmuseum.

Luchtfoto’s KLM Aerocarto

De foto’s en prentbriefkaarten uitgegeven door KLM Aerocarto zijn wegens auteursrechten niet zichtbaar in de Beeldbank. Voor bestellingen kun je contact opnemen met het Luchtvaart-Themapark Aviodrome.

Gebruiksrecht

Het beeldmateriaal in de archieven en collecties van het Zeeuws Archief is grotendeels vrij van gebruiksrecht. Er zijn enkele uitzonderingen:

Collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW)

Afbeeldingen uit de collectie van het Zeeuws Genootschap zijn niet altijd vrij van gebruiksrechten. Voor publicatie van beeldmateriaal uit de historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata in een commerciële productie dien je toestemming voor publicatie te vragen en gebruiksrechten te betalen aan het KZGW. Neem hiervoor contact op met het KZGW.

In alle gevallen van publicatie (al dan niet commercieel) verplicht de aanvrager zich tevens tot het leveren van een bewijsexemplaar aan het KZGW en tot de vermelding van de herkomst van de afbeeldingen. De administratieve afhandeling van de gebruiksrechten van afbeeldingen uit deze collectie wordt verzorgd door het secretariaat van het KZGW.

Een afbeelding of tekst van jezelf gevonden?

Wie op de website of in de databases tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen aantreft waarop jij auteurs- of andere recht kunt claimen, of als je bezwaar maakt tegen de publicatie ervan in deze vorm, wordt verzocht contact op te nemen per email of per post:

mw.dr. J.L. Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief,
Postbus 70, 4330 AB Middelburg
telefoon 0118-678800