Metamorfoze-project Registers van de Zeeuwse Tol

Het Zeeuws Archief digitaliseerde in 2010-2013 archiefstukken die inzicht geven in de handelsnetwerken en internationale goederenstromen via de Scheldedelta uit het einde van de 16e tot het begin van de 19e eeuw. Het gaat om een bijzonder rijke bron voor onderzoek, die met dank aan het programma Metamorfoze, online is te raadplegen.

De gedigitaliseerde archiefstukken geven gedetailleerde informatie over de handelsnetwerken en internationale goederenstromen over de Westerschelde (1587-1805). De archiefstukken beslaan 13 strekkende meter en zijn afkomstig uit het archief Rekenkamer Zeeland.

De gegevens uit deze bronnen onderstrepen het economische belang van de Schelderegio en maken het mogelijk, dankzij de lange, chronologisch bewaard gebleven reeksen, onbekende patronen en ontwikkelingen zichtbaar te maken. Twee eeuwen leven en werken in het Scheldegebied laten zien dat er meer sprake was van economische eenheid dan van verscheidenheid. Dankzij de maritieme identiteit van de regio was ook in de 17e en 18e eeuw de Schelde meer een verbinding dan een barrière, de tol ten spijt.

Pagina uit de rekening van de tol te Vlissingen uit de periode 11-10-1584 – 30-9-1585. Rekenkamer Zeeland, inv.nr 4931-20-1-02.

Voor de presentatie van de gedigitaliseerde archiefstukken heeft het Zeeuws Archief de Gids Tol van Zeeland gemaakt.

Gids Tol van Zeeland

Overzicht van bronnen over de handelsnetwerken en goederenstromen over de Westerschelde in 1587-1805.

www.zeeuwsarchief.nl