Kaart met vlakjes met verschillende kleuren.

Metamorfoze: in opdracht van derden

In opdracht verzorgt het Zeeuws Archief de conservering en digitalisering van archieven van andere archiefdiensten in het programma Metamorfoze.

Metamorfoze is het nationaal programma voor het behoud van papieren erfgoed. Vanaf 2005 neemt het Zeeuws Archief deel aan het programma, sinds 2016 ook in opdracht van derden. Het Zeeuws Archief verzorgt de projectbegeleiding, voorbereiding, conservering en – samen met fotoatelier Art in Print – digitalisering.

Voltooide projecten:

Het Zeeuws Archief verzorgde de projectbegeleiding, voorbereiding, conservering en digitalisering van de volgende projecten:

 • Archief Schepenbank Tilburg en Goirle
 • Sint-Catharinagasthuis, Grave, Noord-Brabant
 • Priorij Sint-Catharinadal, Oosterhout, Noord-Brabant
 • Abdij van Berne, Heeswijk, Noord-Brabant
 • Handschriften Zeeuws Genootschap, Zeeland
 • Orde van de Wilhelmieten in Nederland, Noord-Brabant

Een bijzondere positie neemt de collectie handschriften van het Zeeuws Genootschap in. Zij maakte samen met het archief van het Zeeuws Genootschap in beheer bij het Zeeuws Archief, deel uit van één project.

Archief Schepenbank Tilburg en Goirle

Het Zeeuws Archief conserveert en digitaliseerde in 2020-2022 in opdracht van het Regionaal Archief Tilburg het tweede deel van het archief van de Schepenbank Tilburg en Goirle, 1408-1811.

Kenmerken:

 • Opdrachtgever: Regionaal Archief Tilburg (RAT)
 • Archief Schepenbank Tilburg en Goirle over de periode 1408-1811, 2e deel.
 • Omvang: 51 strekkende meter.
 • Doorlooptijd: 2 jaar

Het archief van de Schepenbank Tilburg en Goirle bevat onder andere informatie over rechtspraak en voogdij en de besturen met gegevens over bijvoorbeeld belastingen en armenzorg.

Het gedigitaliseerde archief worden geraadpleegd op de website van het Regionaal Archief Tilburg:

14 Inventaris archief van de schepenbank Tilburg en Goirle, 1408 – 1811

Meer over het archief van de schepenbank Tilburg en Goirle

Lees het nieuwbericht over het digitaliseringsproject van de schepenbank Tilburg en Goirle op de website van het Regionaal Archief Tilburg.

www.regionaalarchieftilburg.nl

Sint-Catharinagasthuis Grave

Het Zeeuws Archief conserveerde en digitaliseerde in 2019-2021 in opdracht van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) het archief van het Sint-Catharinagasthuis in Grave, Noord-Brabant.

Kenmerken:

 • Opdrachtgever: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
 • Archief Sint-Catharinagasthuis in Grave over de periode 1291-1965.
 • Omvang: 35 strekkende meter.
 • Publicatie online in: inventaris archief Sint-Catharinagasthuis Grave via de website van het BHIC.

Het archief van het Sint-Catharinagasthuis in Grave is een van de oudste en best bewaarde archieven op het gebied van de medische en sociale zorg in de provincie Noord-Brabant. Het gasthuis is in 1291 gesticht door de adellijke heer Jan I van Cuijk, die leefde van circa 1230 tot 1308.

Het gedigitaliseerde archief kan worden geraadpleegd via de website van het BHIC:

Meer over het archief Sint-Catharinagasthuis Grave

Lees het nieuwsbericht over de voltooiing van de digitalisering van het archief op de website van bureau Metamorfoze.

www.metamorfoze.nl

Priorij Sint-Catharinadal

Het Zeeuws Archief conserveerde en digitaliseerde in 2018-2019 het archief Priorij Sint-Catharinadal dat bewaard wordt in het klooster van de zusters norbertinessen in Oosterhout, Noord-Brabant.

Kenmerken:

 • Opdrachtgever: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
 • Archief Priorij Sint-Catharinadal. Dit archief vormde het tweede deel van het Metamorfoze-project Norbertijnenkloosters. Het eerste deel betrof de Abdij van Berne.
 • Omvang: 43 strekkende meter, waaronder 725 charters.
 • Publicatie online in: inventaris archief Abdij van Berne via de website van het BHIC.
Zuster Mechtild staat in het depot naast een stelling met archieven.
Zuster Mechtild van de zusters norbertinessen van de priorij Sint Catharina-dal in Oosterhout. Foto: José de Bree.

Het gedigitaliseerde archief kan worden geraadpleegd via de website van het BHIC:

Meer over het archief van de Priorij Sint-Catharinadal

Lees het nieuwsbericht over de voltooiing van het Metamorfoze-project Priorij Sint-Catharinadal.

/digitalisering-archief-priorij-voltooid/

Abdij van Berne

Het Zeeuws Archief conserveerde en digitaliseerde in 2017-2019 het archief Abdij van Berne dat bewaard wordt in de abdij van Berne in Heeswijk, Noord-Brabant.

Kenmerken:

 • Opdrachtgever: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
 • Archief Abdij van Berne. Dit archief vormde het eerste deel van het Metamorfoze-project Norbertijnenkloosters. Het tweede deel betrof de priorij Sint-Catharinadal.
 • Omvang: 25 strekkende meter, waaronder 1225 charters.
 • Publicatie online in: inventaris archief Abdij van Berne via de website van het BHIC.
Bezoek van de broeders norbertijnen van de Abdij van Berne en de zusters norbertinessen van de priorij Sint-Catharinadal aan het Zeeuws Archief, 2018. Op de foto in het restauratieatelier v.l.n.r. pastoor Joost Jansen, Sylvia Rietbergen, coördinator behoud en conservering, Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, zuster Dorothea, Erik van der Doe, coördinator archieven en collecties van Metamorfoze, Mirjam Hulscher, behoudsmedewerker.

Het gedigitaliseerde archief kan worden geraadpleegd via de website van het BHIC. Het archief Abdij van Berne bestaat uit 3 delen:

 1. Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
 2. Norbertijnenabdij van Berne, archief sociale werkers, 1890-1940
 3. Norbertijnenabdij van Berne, handschriften, 1400-1900

Meer over het archief van de Abdij van Berne

Lees het nieuwsbericht over de voltooiing van het Metamorfoze-project Archief van Berne.

/digitalisering-kloosterarchief-voltooid/

Handschriften Zeeuws Genootschap

Het Zeeuws Archief conserveerde en digitaliseerde in 2016-2019 de handschriftencollectie met documenten uit de 15e tot en met de 19e eeuw, en tevens het archief van het Zeeuws Genootschap over de periode 1769-1969.

Kenmerken:

 • 200 jaar verzamelgeschiedenis van een van de oudste wetenschappelijke genootschappen van Nederland.
 • Handschriftencollectie met documenten uit de 15e tot en met de 19e eeuw in beheer bij ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. (Archief van het Zeeuws Genootschap over de periode 1769-1969 in beheer bij het Zeeuws Archief.)
 • Omvang: 30 meter. Totale project: 42 strekkende meter (archief 12 meter).
 • Publicatie online in:
  • inventaris van de handschriftenverzameling van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
  • inventaris van het archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Het Zeeuws Genootschap werd opgericht in 1769 en is een van de oudste wetenschappelijke genootschappen van Nederland. In 1969 kreeg het Genootschap het predicaat Koninklijk, het heeft zijn verzamelingen tot nu toe in eigendom en verzamelt nog steeds actief.

Het project werd aangevraagd en uitgevoerd door het Zeeuws Archief in Middelburg. De aanvraag gebeurde in overleg met het KZGW en ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Lees meer over de conservering en digitalisering van het archief van het Zeeuws Genootschap.

Handschriften uit de 15e-19e eeuw

Bekijk de inventaris met scans van de handschriftenverzameling van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.

hdl.handle.net

Archief met 200 jaar genootschapsgeschiedenis

Bekijk de inventaris met scans van het archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

www.zeeuwsarchief.nl

Orde van de Wilhelmieten

Het Zeeuws Archief conserveerde en digitaliseerde in 2016-2017 de archivalia Orde van de Wilhelmieten in Nederland

Kenmerken:

 • Opdrachtgever: West-Brabants Archief (WBA)
 • Archivalia van de Orde van de Wilhelmieten in Nederland
 • Omvang: 13 strekkende meter
 • Publicatie online in: archiefinventarissen via de website van WBA

De archivalia van de Orde van de Wilhelmieten bestaat uit 7 onderdelen, uit verschillende instellingen:

 1. Broeders van Huijbergen, Wilhelmietenarchief (1315-1847), ca. 8 meter, WBA
 2. Parochiearchief Huijbergen (1621-1847, gedeeltelijk) ca. < 1 meter, WBA
 3. Archief dorpsbestuur Huijbergen (WBA) (1639-1810) ca. 2,5 meter, WBA
 4. Archief Apostolisch Vicariaat Breda (1799-1847, gedeeltelijk), Stadsarchief Breda (SA)
 5. Archief Dekenaten Bergen op Zoom behorende tot bisdom Antwerpen (1656-1711, gedeeltelijk)
 6. Bisdom Breda (1853-1983, gedeeltelijk), < 1 meter
 7. Archief klooster van de Wilhelmieten in Huijbergen (1633-1805, gedeeltelijk) < 1 meter, Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Meer over de archivalia Orde van de Wilhelmieten

Lees meer op de website van Metamorfoze.

www.metamorfoze.nl
Logo van het programma Metamorfoze

Digitaliseren met Metamorfoze

Lees meer over het programma Metamorfoze.

/expertise-in-archiveren/digitaliseren/digitaliseren-met-metamorfoze/

Metamorfoze: collectie Zeeuws Archief

Lees meer over de archieven van het Zeeuws Archief in het programma Metamorfoze.

/expertise-in-archiveren/digitaliseren/metamorfoze-collectie-zeeuws-archief/