Kaart met vlakjes met verschillende kleuren.

Digitaliseren met Metamorfoze

Het Zeeuws Archief digitaliseert sinds 2005 archieven van (inter)nationaal belang via Metamorfoze, nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed.

Logo van het programma Metamorfoze

Metamorfoze financiert conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Er zijn twee trajecten, een voor archieven en collecties en een voor boeken, kranten en tijdschriften. Daarnaast financiert dit nationale programma onderzoek op het gebied van papierconservering.

Metamorfoze is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Het programma is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het conserveren en digitaliseren van archieven en collecties geldt een aantal voorwaarden. Zo dient het te gaan om uniek materiaal van nationaal belang dat bovendien onderhevig is aan verval.

Inmiddels heeft het Zeeuws Archief grote ervaring opgebouwd in het digitaliseren en digitaal toegankelijk maken van archiefstukken. Daarbij wordt voor technisch perfecte scans samengewerkt met fotografisch atelier Art in Print, gehuisvest in het Zeeuws Archief.

Een hoofdrol in het traject is weggelegd voor de voorbereidingsfase en het conserveren van de te fotograferen stukken. Het Zeeuws Archief beschikt over een eigen restauratieatelier en heeft alle expertise in huis om alle stappen zelf te doorlopen.
Lees meer over conserveren in het Zeeuws Archief.

Metamorfoze: collectie Zeeuws Archief

Bekijk voorbeelden van Metamorfoze-projecten van archieven in beheer bij het Zeeuws Archief.

/expertise-in-archiveren/digitaliseren/metamorfoze-collectie-zeeuws-archief/

Ook in opdracht

Het Zeeuws Archief neemt sinds 2005 deel. Aanvankelijk met archieven en collecties uit eigen beheer, tegenwoordig vaak met papieren erfgoed van en voor andere erfgoedinstellingen.

In het restauratieatelier geeft een behoudsmedewerker uitleg over de conservering van een archiefstuk. Twee bezoekers kijken toe.

Metamorfoze: in opdracht van derden

Bekijk voorbeelden van Metamorfoze-projecten van archieven van derden uitgevoerd door het Zeeuws Archief.

/expertise-in-archiveren/digitaliseren/metamorfoze-in-opdracht-van-derden/
Logo van het programma Metamorfoze

Meer over Metamorfoze

Lees meer over het programma Metamorfoze op de website van Metamorfoze.

www.metamorfoze.nl