Werkgroep Paleografie in Zeeland

Veel belangrijke bronnen over de Zeeuwse geschiedenis, en vooral oudere, bestaan uit met de hand geschreven stukken. Die documenten, bijvoorbeeld oorkonden, notariële akten, notulen, rekeningen, brieven, zijn vaak moeilijk leesbaar. De werkgroep Paleografie in Zeeland maakt zulke bronnen beter toegankelijk door transcripties te maken.

Wie zijn wij?

De werkgroep houdt zich bezig met de studie van oud schrift en met het maken van transcripties.

Lopende en toekomstige projecten

Momenteel is de werkgroep onder andere bezig met het transcriberen van allerlei stukken van de admiraliteit te Veere uit de 16e eeuw.

Kennis maken met de werkgroep

Wilt u meer informatie? Of misschien eens een bijeenkomst van de werkgroep bezoeken? Neem gerust contact op met de voorzitter.

Voltooide projecten

De werkgroep heeft tot nu toe vooral documenten getranscribeerd van het Zeeuws Archief.

Wat is paleografie?

Paleografie is de wetenschap die oud schrift bestudeert en ontcijfert. Daarmee is paleografie een sleutel om vensters op het verleden te openen.

Transcriberen

Transcriberen is het ontcijferen van een in oud schrift geschreven tekst en het herschrijven in modern schrift.

Oud schrift leren lezen

Leren transcriberen is een kwestie van oefenen. Een cursus voor beginners of voor gevorderden kan u daarbij op weg helpen.