Wie zijn wij?

De werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ) houdt zich bezig met de studie van oud schrift en met het maken van transcripties.

De werkgroep Paleografie in Zeeland heeft een onafhankelijke status, bestaat uit vrijwilligers, man en vrouw, werkend en gepensioneerd.
De groep maakt studie van oud schrift en vervaardigt op basis van professionele normen transcripties van (historische) documenten, bij voorkeur documenten uit Zeeuwse bronnen, maar ook materiaal uit andere bronnen dat betrekking heeft op Zeeuwse zaken en personen.

De groep streeft ernaar de transcripties via publicatie op internet of anderszins online beschikbaar te stellen. In voorkomend geval kunnen transcripties ook rechtstreeks aan gegadigden worden geleverd.

Werkwijze en bijeenkomsten

Ieder neemt deel naar eigen keuze en voorkeuren, en de tijdsinvestering wordt bepaald naar eigen vermogen en behoefte. Men werkt van huis uit, achter de eigen computer.

De werkgroep heeft altijd meerdere projecten in bewerking. De leden kunnen dus voor zich een keuze maken uit het te verwerken materiaal naar gelang van hun interesse en vaardigheid.

Een keer per maand is er een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten, te overleggen over problemen bij de voortgang, nieuwe projecten te bespreken en gezamenlijk leesoefeningen te maken.

Landelijke transcriptierichtlijnen

Onze werkgroep gaat te werk volgens de kritische of kritisch-normaliserende methode, die is uiteengezet in landelijk geldende richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden.

Relatie met het Zeeuws Archief

De werkgroep werkt samen met het Zeeuws Archief, dat een professional beschikbaar heeft gesteld als intermediair en ter ondersteuning van de werkgroep in archieftechnische zaken. Ook verleent het Zeeuws Archief gastvrijheid voor de maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep.
De leden van de werkgroep behoren tot het corps vrijwilligers van het Zeeuws Archief.

Toetreden tot de werkgroep

De werkgroep verwelkomt graag nieuwe leden. Van toetreders wordt verwacht dat ze een of meer cursussen oud schrift hebben gevolgd of bereid zijn dat te gaan doen.

Instromers kunnen erop rekenen dat zij zolang zij dat wensen worden bijgestaan door de andere leden in het verder uitbouwen van benodigde vaardigheden.

Meer weten? Of een bijeenkomst bijwonen?

Neem gerust contact op met Paleografie in Zeeland

Stuur een mail