Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog

Het leven ging door, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Welke bronnen geven een beeld van wat burgers in Vlissingen meemaakten?

Gemeenteraad

In het begin van de oorlog was de gemeenteraad nog in bedrijf, op 1 september 1941 werd de raad buitenspel gezet. De notulen van de verqaderingen van de gemeenteraad uit 1940 en 1941 zijn bewaard gebleven. Van de periode 1942-1945 zijn alleen nieuwjaarsredes van de burgemeester beschikbaar.

Egodocumenten

Sommige mensen hielden een dagboek bij, schreven herinneringen later op, namen foto’s of maakten tekeningen. Herinneringen zijn niet altijd betrouwbaar, maar samen met andere bronnen is het een onmisbare schakel om het verhaal te vertellen.

In beeld

Bijzonder is het beeldmateriaal dat kunstenaar en illustrator Cees van der Burght heeft nagelaten. Hij heeft niet alleen bunkers getekend, maar ook laat hij de oorlog zien door eigen ogen, de ogen van een kind van 10 jaar oud. Grasduin ook eens door onze Fotocollectie 1940-1945 voor andere beelden!

Affiches

Ander bijzonder beeldmateriaal is de verzameling aanplakbiljetten. De afkondigingen van de overheid in welke vorm dan ook hadden invloed op het leven van de burger, ook in Vlissingen, Souburg en Ritthem. Een aanplakbiljet is het communicatiemiddel bij uitstek in oorlogstijd. Dit kon bijvoorbeeld een oproep betekenen voor evacuatie uit de stad naar een veiliger gebied, een verordening om werkzaamheden te verrichten voor de bezetter of regels die het Militair Gezag uitvaardigde na de bevrijding. Soms zijn de aanplakbiljetten handgeschreven en daaraan is de haast van de verordening af te lezen.