Burgerslachtoffers in Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog

Vlissingen, Oost- en West-Souburg en Ritthem zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door het oorlogsgeweld. Hierbij vielen veel doden onder de inwoners.

Vaak wordt er tijdens herdenkingen gesproken over het aantal slachtoffers, vaak zonder naamsvermelding of de wijze waarop zij zijn omgekomen

De Oorlogsgravenstichting heeft in 2009 een verzoek gericht aan alle Nederlandse gemeenten om een lijst op te stellen van burgers die door een beschieting of bombardement in de betreffende gemeente zijn omgekomen. Mede op basis van dit verzoek heeft het Zeeuws Archief een uitgebreid onderzoek verricht naar de burgerslachtoffers in Vlissingen, Oost- en West-Souburg en Ritthem.

Onderzoek

Een uitgebreid onderzoek in overlijdensregisters, rapporten van de diverse Diensten Luchtbescherming en dagboeken heeft geresulteerd in lijsten met burgerslachtoffers van Vlissingen, Oost- en West-Souburg en Ritthem. In de lijsten zijn persoonlijke gegevens opgenomen zoals de overlijdensdatum, -plaats en mogelijke oorzaak van overlijden.

Burgerslachtoffers Vlissingen

Alfabetische lijst van burgerslachtoffers van Vlissingen tijdens de Tweede Wereldoorlog (pdf-bestand)

www.zeeuwsarchief.nl

Burgerslachtoffers Vlissingen - chronologisch

Chronologische lijst van burgerslachtoffers van Vlissingen tijdens de Tweede Wereldoorlog (pdf-bestand)

www.zeeuwsarchief.nl

Burgerslachtoffers Ritthem

Alfabetische lijst van burgerslachtoffers van Ritthem tijdens de Tweede Wereldoorlog (pdf-bestand)

www.zeeuwsarchief.nl

Burgerslachtoffers Oost- en West-Souburg

Alfabetische lijst van burgerslachtoffers van Oost- en West-Souburg tijdens de Tweede Wereldoorlog (pdf-bestand)

www.zeeuwsarchief.nl

Hulp gevraagd

Na publicatie van de lijsten zijn er diverse reacties binnengekomen op grond waarvan de lijsten zijn aangepast. Wie informatie heeft over Vlissingers (woonachtig in Vlissingen in ieder geval vanaf 10 mei 1940) die in Vlissingen of elders door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen, wordt verzocht contact op te nemen met het Zeeuws Archief. Dat kan via telefoonnummer 0118 678 800 of per mail info@zeeuwsarchief.nl.