Handige hulpmiddelen

Een selectie van handige hulpmiddelen bij historisch onderzoek.

Overzicht genealogische bronnen

Beknopt overzicht van genealogische bronnen in het Zeeuws Archief.

Burgerlijke stand

Doop-, Trouw- en Begraafregisters

  • Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters in het Zeeuws Archief – toegang 995
  • Overzicht van kerkelijke gemeenten vóór 1796/1811 – toegang 995 overzicht

Overige genealogische verzamelingen

Kaart Zeeuwse gemeenten in 1816-1970

Kaart van de voormalige gemeenten in Zeeland over de periode 1816-1970: bekijk de kaart

Meer informatie over de Zeeuwse gemeenten vanaf 1812 (met kaart) op de website Gemeentegeschiedenis.nl.

Omrekenen historische valuta

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) heeft een handige calculator voor het omrekenen van de koopkracht van de historische gulden naar hedendaagse euro en vice versa: www.iisg.nl/hpw/calculate.php
Wil je een bedrag in ponden Vlaams omrekenen, vermenigvuldig dan eerst het bedrag met 6 voor het berekenen van het bedrag in gulden.

Kalendercalculator

Huib Plankeel heeft een kalenderprogramma gemaakt om snel vast te kunnen stellen op welke (feest)dag op een bepaalde datum viel, zowel te gebruiken voor Nederlandse data, als voor data in de ons direct omringende landen. Het programma heet Kalcalc, http://www.grijsbaard.nl/Kalcalc/kalcalc_intro.html

Omrekenen jaartelling Franse Tijd

De Fransen voerden per 22 september 1793, stichtingsdatum van de eerste Franse Republiek, een nieuwe republikeinse jaartelling in.
De akten van de burgerlijke stand van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten in de periode 22 september 1796 – 31 december 1805 zijn bijvoorbeeld gedateerd volgens deze republikeinse kalender.

Een Republikeins jaar telde 12 maanden van 30 dagen, met aan het eind 5 extra dagen of jours complémentaires, waaraan in de schrikkeljaren (het derde, zevende en elfde jaar) een zesde werd toegevoegd. In de laatste lettergreep van de maandnamen werden de seizoenen aangeduid:

  • herfstmaanden: Vendémiaire, Brumaire, Frimaire
  • wintermaanden: Nivôse, Pluviôse, Ventôse
  • lentemaanden: Germinal, Floréal, Prairial
  • zomermaanden: Messidor, Thermidor, Fructidor

De jaren werden aangegeven met Romeinse cijfers:
I = 1792/93
II = 1793/94
III = 1794/95
IV = 1795/96
V = 1796/97
VI = 1797/98
VII = 1798/99
VIII = 1799/1800
IX = 1800/01
X = 1801/02
XI = 1802/03
XII = 1803/04
XIII = 1804/05
XIV = 1805/06

Een website waarmee de republikeinse datum kan worden herleid naar de huidige dateringwijze en andersom is bijvoorbeeld die van Gentools.be en het overzicht dat te vinden is op de volgende website http://www.ravels-weelde-poppel.be/ (kies voor Hulpmiddelen Genealogie > Conversietabel Franse jaartelling).

Beroepen in de Franse tijd

De akten van de burgerlijke stand uit de periode 1796-1814 zijn grotendeels in het Frans geschreven. Deze lijst geeft een vertaling van een groot aantal in het Frans omschreven beroepsaanduidingen. Bekijk de lijst

Genealogische databases en websites

Selectie van veelgebruikte genealogische databases en websites. Bekijk de selectie