Beroepen in de Franse Tijd

De akten van de burgerlijke stand uit de periode 1796-1814 zijn grotendeels in het Frans geschreven. Dat was in die tijd de taal van de overheid. Onderstaande lijst geeft een vertaling van een groot aantal in het Frans omschreven beroepsaanduidingen.

A-B

Accoucheur > Vroedmeester

Adjoint > Wethouder

Adjoint-Maire > Waarnemend burgemeester

Advocat > Advocaat

Agriculteur > Landbouwer

Aide > Hulp >

Amurier > Wapensmid

Apoticaire > Apotheker

Apprentif > Leerjongen

Armurier > Wapensmid

Arpenteur > Landmeter

Aubergist > Herbergier (zie ook Cabaretier)

Aubergiste > Herbergier

Avocatte > Advokaat

Avoué > Procureur

Avouré > Procureur

Baliseur > Bakenmeester

Bancher > Koetsier

Banchisser > Bleker

Batelier > Schipper

Berger > Herder

Bijoutier > Juwelier

Blanchisseur > Bleker

Blatier > Korenhandelaar

Boorrelier > Gareel tuigmaker

Bottier > Laarzenmaker

Boucher > Slager

Boulanger > Bakker

Bourrelier > Zadelmaker

Boutiquier > Winkelier

Boutonier > Knopenmaker

Bradder of ook wel Brasseur > Bierbrouwer

Brasseur > Bierbrouwer

Brossier > Borstelmaker

Buralist > Ambtenaar of schrijver

C

Cabaretier > Herbergier (zie ook Aubergist)

Cafetier > Kastelein

Cardeur de laine > Wolscheerder

Chandelier > Kaarsenmaker

Chapelier > Hoedenmaker

Charbonnier > Brandstoffenhandelaar

Charbonnier > Kolenbrander

Charpentier > Timmerman

Charretier > Karreman

Charretier > Voerman

Charron > Wagenmaker

Chaudronnier > Koperslager

Cocher > Koetsier, Voerman

Cochond > Varkenskoopman

Colporteur > Marskramer

Commis > Kantoorbediende

Commis > Schrijver/bediende

Commisionaire > Gemachtigde

Conducteur d’Etalon > Paardenmenner

Conducteur de postes > Postbode

Confiturier > Winkelier in geconfijte vruchten

Conseilleur > Raadgever

Consieller > Procureur (zie ook Avouré)

Constructeur de Vosseaud > Scheepsmaker

Constructeur maritime > Scheepsbouwer

Cordier > Touwslager

Cordonnier > Schoenmaker

Coutier > Wever

Couturière > Naaister

Couvreur > Dakbedekker

Crieur public > Omroeper

Crieur > Omroeper

Croheteur > Kruier

Cultivateur > Landbouwer (zie ook Agricultuur)

Curé > Pastoor

D-E-F

Divorce > gescheiden

Domestique > Huisknecht

Doreur > Vergulder

Ebéniste > Schrijnwerker

Ecipier > Kruidenier

Ecrivain > Schrijver

Employe à Tribunal > Ambtenaar bij de Rechtbank

Employe aux Digues > Dijkbediende

Employe des Droits Reunis > Ambtenaar der Belastingen

Employé > Ambtenaar

Entreprenneur > Aannemer

Epicier > Kruidenier

Escouade > Korporaal

Etudiant > Student

Fabrikant d’instruments > Instrumentenmaker

Fabriquer > Fabrikant

Facteur des Instruments > Instrumentenmaker

Facteur > Postbode

Faisseur d’Orgries > Orgelbouwer

Farinier > Meelverkoper

Ferblantier > Blikslager

Fermier > Pachter

Ferrand > Hoefsmid

Fiance > Verloofd

Fils > Zoon

Forgeron > Smid

Fossoyer > Slootgraver

Fossoyeur > Doodgraver, Grafdelver

Fourbisseur > Wapenverkoper

Fourneur en Bois > Houtverkoper

Fripier > Uitdrager

G-H-I-J

Garçon > Jongen

Garde de Champêtre > Veldwachter

Garde de Côte > Kustwachter

Garde de Timbres > Zegelbewaarder

Garde Digue > Dijkwachter

Garde Gardien > Bewaker (zie ook Geolier, Cipier)

Gardien > Bewaker, Bewaarder

Gendarme > Veldwachter

Geôlier > Gevangenbewaarder

Geometre > Landmeter (zie ook Arpenteur)

Geuteur > Slobkousenmaker

Grabuleur > Vrachtrijder

Greffier > Gerechtsschrijver

Horloger > Horlogemaker, Klokkenmaker

Hôte > Pensionhouder

Huilier > Olieverkoper

Huissier > Deurbewaarder, bode

Huissier > Koster/Deurwaarder > (zie ook Sautier)

Imprimeur > Drukker

Inconnu > Niet bekend, onbekend

Instituteur > Leermeester, Onderwijzer

Intermédiaire > Bemiddelaar

Jardinier > Tuinman

Journalier > Dagloner

Juge de Paix > Vrederechter

Juge d’Instruction > Rechter van instructie

L-M-N

Laboureur > Boer

Laitier > Melkboer

Lamaneur > Loods (zie ook Matelôt)

Libraire > Boekhandelaar

Limonadier > Limonadefabrikant

Lusteur > Glanzer

Macon > Metselaar

Maitre d’école > Schoolmeester

Maitre du Chantier > Scheepsbouwer

Maljenier > Handelaar in ijzerwaren

Manouvrier > Dagloner, Handwerkman

Marchand de Boisson > Drankhandelaar

Marchand de Drap > Lakenhandelaar

Marchand des Grains > Graanhandelaar

Marchand > Koopman, Handelaar, Winkelier

Maréchal ferrand > Hoefsmid/stalmeester

Maréchal > Hoefsmid (zie ook Ferrand)

Marie > Gehuwd

Marin > Zeeman, matroos

Marquillier > Koster (prot.)

Marronnier > Handelaar

Massager > Vrachtrijder/Bode

Masson > Metselaar

Matelot > Zeeman

Médecin > Geneesheer, dokter, arts

Medium > Bemiddelaar

Membre du Conseil Municipal > Lid van de gemeenteraad

Mendiant > Bedelaar

Menusier > Schrijnwerker (zie ook Ebenist)

Menusier de Vin > Wijnverkoper

Menusier > Molenaar

Messager > Bode/boodschapper/koerier

Mesureur > Landmeter, Meter

Metron > IJker >

Meunier > Molenaar

Mineur > Mijnwerker

Ministre de Culte > Predikant

Ministre > Predikant (prot.) /dominee

Mitron > Koekenbakkersknecht

Moitre des Digues > Dijkmeester

Moulenier > Molenaar

Muiquinier > Verkoper van fijn lijngoed

Municipal > Gemeente ambtenaar

Musicien > Muzikant

Musiquillier > Musicus

Natteur > Mattemaker

Nattier > Mattenvlechter

Négociant > Bankier/groothandelaar

Negotiant > Handelaar

O-P-Q

Officier de Santé > Plattelandsgeneeskundige

Orfèvre > Goud/zilversmid

Orphelin > Weesjongen/-kind

Orpheline > Weesmeisje

Ouvrier > Werkman

Paison > Landbouwersknecht

Parfumeur > Reukwerkmaker

Passager > Reiziger

Passement > Verkoper

Pasteur > Predikant > (Prot.) priester (RK)

Patron > Beschermer, Baas, Meester, Werkgever

Pattissier > Koek/banketbakker

Paveur > Straatmaker

Pécheur > Visser

Peigneur de Laine > Wolkammer

Peintre > Schilder

Pelletier > Bontwerker

Percepteur > Bestuurder

Percepteur > Belastingontvanger

Percepteur > Ontvanger (zie ook Recteur)

Perrequier > Pruikenmaker

Pharmaceur > Apotheker

Pharmacien > Apotheker

Pharmacin > Drogist

Pilote > Loods, Stuurman

Plombier > Loodgieter

Poellenier > Kachelsmid

Poissonier > Visverkoper

Poissonnier > Visboer

Portefaix > Kruier

Portefau > Kruier

Porteur de Contracte > Transportarbeider

Porteur de Contrainte > Overbrenger van gerechtelijke stukken

Postillon > Postbode

Potier d’étain > Tingieter

Potier > Pottenbakker

Preposé de l ‘Octroi > Toeziend ambtenaar

Preposéau Sas > Waterschap ambtenaar

Prier d’enterrement > Begrafenisondernemer

Prier > Kloostervoogd

Prieur > Prior

Propriétaire de navire > Eigenaar van schepen

Propriétaire terrien > Landeigenaar

Propriétaire > Huiseigenaar

Provot > Opperste

Q-R-S

Quincaillier > IJzerhandelaar

Raffineur en socre > Suikerzuiveraar

Ramoneur > Schoorsteenveger

Recerveur > Ontvanger der Belasting

Recteur > Ontvanger (zie ook Percepteur)

Relieur > Boekbinder

Rémouleur > Scharenslijper

Remoulier > Scharenslijper

Reparateur > Hersteller

Repartier > Hersteller

Revendeur > Opkoper

Sabotier > Klompenmaker

Sacristain > Koster (RK)

Sagefemme > Vroedvrouw

Sans > Zonder

Sautier > Deurwaarder

Savetter > Schoenlapper

Savonnier > Zeepfabrikant

Sculpteur > Beeldhouwer

Sellier > Zadelmaker

Serrurier > Slotenmaker

Serurier > Slotenmaker

Servante > Dienstbode

Serviteur > Knecht

Stucateur > Stukadoor

T-V

Tailleur de pierres > Steenhouwer

Tailleur > Kleermaker

Tambour de ville > Omroeper

Tamisier > Zevenmaker

Tamsier > Zevenmaker

Tanneur > Leerlooier

Tapisier > Behanger tapijt en meubelkoopman

Tapissier > Behanger

Tappisseur > Tapijtwever

Tavernier > Herbergier

Teinturier > Stoffenverver

Teinturier > Wolverver

Teneur de livres > Boekhouder

Terrassier > Onderaannemer, dijkwerker

Tisserand > Wever

Tonnelier > Kuiper

Tourneur > Draaier

Tradecteur > Tolk

Traîneur > Sleper van schepen met een paard, z.g. jager

Traiteur > Kok

Tripier > Verkoper van afval van stoffen en slachtvee

Valet de Labour > Landbouwersknecht

Valet > Knecht

Vanier > Mandemaker

Vannier > Mandenmaker

Varlet > Edelknaap

Vendeur > Verkoper

Verrier > > Glasblazer

Vétérinaire > Veearts

Vidangeur > Nachtwerker

Vitrier > Glazenmaker

Vitries > Glazenmaker/inzetter

Vivandier > Marketender

Voiturier > Vrachtrijder, Vrachtvervoerder

Volier > Vrachtrijder

[laatst bijgewerkt: 20 december 2016]