Genealogische databases en websites

Een overzicht van genealogische databases en websites.

Landelijk

WieWasWie

Inclusief de Zeeuwse akten van de burgerlijke stand.

www.wiewaswie.nl

OpenArchieven

Inclusief de Zeeuwse akten van de burgerlijke stand.

www.openarch.nl

Archieven.nl - Personen

Genealogische gegevens van een groot aantal archiefdiensten die hun archiefinventarissen publiceren via Archieven.nl, waaronder het Zeeuws Archief.

www.archieven.nl

Zeeland

Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Zeeuwen Gezocht

Persoonsdatabase van het Zeeuws Archief

/onderzoek-het-zelf/archief/

Gemeentearchief Goes

Database met gegevens uit de burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Deze gegevens zijn ook opgenomen in Archieven.nl - Personen.

www.goes.nl

Gemeentearchief Tholen

Database met gegevens uit Doop-, trouw-, begraaf- en lidmaatregisters tot 1811 en Bevolkingsregisters 1810-1940.

archieftholen.nl

Particuliere websites

Geneaknowhow

Website met een overzicht van bewerkingen van archiefbronnen die veel persoonsnamen bevatten én die online te raadplegen zijn.

www.geneaknowhow.net

West-Zeeuws-Vlaanderen

Huib Plankeel uit Leiden heeft een groot aantal bronbewerkingen van vooral lidmatenlijsten en volkstellingen van dorpen en steden in West-Zeeuws-Vlaanderen vóór 1796 op zijn website opgenomen.

www.grijsbaard.nl

Arnemuiden

De Historische Vereniging Arnemuiden heeft transcripties gemaakt van diverse bronnen uit het archief van de voormalige gemeente Arnemuiden en van lidmatenlijsten in het archief van de Hervormde Kerk van Arnemuiden.

www.arnehistorie.com

Onderwijzers in Zeeland en Staats-Vlaanderen 1578-1801

Huib Uil heeft over het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, tal van gegevens van onderwijzers en hun familie verzameld, inclusief gebruikte bronnen en literatuur.

onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com